Referentienummer: 39277

de Woningstichting
Lid Raad van Commissarissen
39277

Lid Raad van Commissarissen

Enthousiaste en deskundige toezichthouder met kennis van financiën en volkshuisvesting

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van de Woningstichting zijn wij op zoek naar een enthousiaste en deskundige toezichthouder met kennis van financiën en volkshuisvesting
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van de Woningstichting heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de directeur-bestuurder, integriteit en de algemene gang van zaken binnen de Woningstichting. De RvC bestaat uit vijf leden waarvan twee leden worden benoemd op voordracht van de huurders. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie.

Per 1 juli 2022 ontstaat er een vacature binnen de Raad van Commissarissen van de Woningstichting voor een commissaris met financieel profiel, tevens beoogd lid (en op termijn voorzitter) van de auditcommissie, met kennis van financiën en volkshuisvesting.    
Profiel
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • Brede financiële achtergrond en ervaring heeft en bij voorkeur financiële kennis en ervaring in de volkshuisvesting;
  • Kennis heeft van de regels van (financiële)(jaar) verslagleggingen en inzicht heeft in vraagstukken rond bedrijfsvoering, financiering en de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming;
  • Bij voorkeur kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury, risicomanagement, fiscaliteit en beleggingen;
  • Kennis heeft om budgetten, investerings- en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen;
  • Ervaring heeft met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, scenario’s doorrekenen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
  • Als klankbord kan optreden op financieel gebied richting RvC-leden, directeur-bestuurder en de organisatie;
  • Als beoogd lid van de auditcommissie een goede gesprekspartner kan zijn voor de accountant;
  • Op termijn de beoogde nieuwe voorzitter van de auditcommissie is;
  • Achter de cijfers weet te kijken, een brede blik heeft, ook op niet-financiële onderwerpen.
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.

Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
woningstichting logo
de Woningstichting | Wageningen
Met bijna 5.100 woningen (bijna de helft van alle woningen in de stad) en 700 andere verhuureenheden is de Woningstichting de grootste verhuurder in Wageningen.

De Woningstichting is een betrokken woningcorporatie die prioriteit geeft aan thema’s die voor haar huurders in Wageningen het belangrijkst zijn.