Referentienummer: 39278

Woningstichting Compaen
Lid Raad van Commissarissen
39278

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met gedegen kennis en ervaring op het gebied van zorg en HRM

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Woningstichting Compaen zoeken wij een betrokken toezichthouder met gedegen kennis en ervaring op het gebied van zorg en HRM.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Compaen bestaat uit vijf commissarissen, waarvan twee commissarissen benoemd zijn op voordracht van huurders. De kernopdracht van de RvC is het stimuleren en bewaken dat het bestuur en de organisatie de juiste volkshuisvestelijke producten en diensten leveren tegen aanvaardbare kosten en risico’s, met voldoende inbreng van de relevante belanghouders en met inachtneming van alle relevante wettelijke en interne spelregels.
Kortom, de RvC bewaakt continuïteit, imago, legitimiteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het handelen van het bestuur, de organisatie en van zichzelf.

Per 1 juli 2022 ontstaat er een vacature binnen de Raad van Commissarissen van Compaen met een zorg profiel, bij voorkeur met HRM-ervaring en/of organisatieontwikkeling.
In de profielschets treft u nadere informatie aan over Compaen, de Huurdersverenigingen, de RvC en het gewenste profiel van het nieuwe lid RvC.
Profiel Lid Raad van Commissarissen
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:  
     • ervaring heeft in een maatschappelijke organisatie en kennis meebrengt van vraagstukken in de zorg;
     • visie heeft op netwerksamenwerking in de keten wonen-zorg-welzijn en bekend is met WLZ, extramuralisering en ouderenzorg en de ontwikkelingen hierin kan vertalen naar volkshuisvestelijke vraagstukken;
     • bij voorkeur kennis en ervaring meebrengt op het gebied van organisatieontwikkeling, humanresourcemanagement en eigentijdse arbeidsverhoudingen;
     • een goed gevoel voor verhoudingen en relaties heeft en zich daarin bestuurlijke sensitief beweegt;
     • goed kan luisteren en inlevingsvermogen toont in samenwerking en relaties met partners;
     • de regionale samenleving begrijpt, binding heeft met het werkgebied van Compaen en daarin een eigen netwerk meebrengt.

Gelet op de samenstelling van de RvC is er een voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat. De RvC wil de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een niet-westerse achtergrond uit om te reageren.
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk om te reageren.

Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Logo Compaen klein
Woningstichting Compaen| Helmond
Woningstichting Compaen is een klantgerichte woningcorporatie met circa 3.500 woningen die verhuurd worden in de gemeenten Helmond en Geldrop-Mierlo. Met circa 25 enthousiaste medewerkers streeft Compaen ernaar om zoveel mogelijk in te spelen op de wensen van haar huurders. Zij doet dit samen met haar samenwerkingspartners.