Referentienummer: 39301

Bazalt Wonen
Lid Raad van Commissarissen
39301

Lid Raad van Commissarissen

Een scherpe toezichthouder met kennis van maatschappelijk vastgoed en duurzaamheid

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Bazalt Wonen zoeken wij een scherpe toezichthouder met kennis van maatschappelijk vastgoed en duurzaamheid
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Bazalt Wonen houdt toezicht op Bazalt Wonen, maar is van mening dat zij zelf te allen tijde de uitvoering van haar rol en besluitvorming moet kunnen verantwoorden richting externe toezichthouders, maar vooral richting de maatschappij en meer specifiek de klanten en stakeholders van Bazalt Wonen.

De RvC vervult de volgende rollen: werkgever, klankbord, toetser en netwerker. De werkgeversrol en de toetsende rol zijn de rollen met een formeel karakter. De rol van klankbord, maar ook netwerker, is de meer informele rol, waarbij RvC en bestuur samen optrekken in het realiseren van de opgaves en doelstellingen van Bazalt Wonen.

Er zijn twee vacatures binnen de RvC van Bazalt Wonen:
  • Een commissaris met profiel Vastgoed
  • Een commissaris met profiel Volkshuisvesting, op voordracht huurdersverenigingen

Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen is bij voorkeur minimaal één van de kandidaten een vrouw en heeft één van de kandidaten binding met het werkgebied. De RvC wil breed de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een andere culturele achtergrond te reageren.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Vastgoed
Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:
  • Kennis en ervaring heeft op het gebied van vastgoedontwikkeling en maatschappelijk vastgoedbeheer;
  • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed, mede met het oog op dochteronderneming Bouwlinie, die zich als projectontwikkelaar gericht bezighoudt met het vinden van nieuwe locaties en het realiseren van nieuwbouwprojecten in het werkgebied;
  • Inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
  • Ervaring heeft met investeringsbeslissingen en projecten zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
  • Een goede gesprekspartner is voor het bestuur op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement;
  • Ervaring heeft met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en publiek-private samenwerking;
  • Op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen in de bouw en kennis heeft op het gebied van duurzaamheid en innovatieve bouwconcepten.
De procedure is afgerond
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo-header
Bazalt Wonen | Zaltbommel
Bazalt Wonen is een unieke woningcorporatie die naast de verhuur van 7.000 woningen en diverse andere (verhuur)eenheden in Zaltbommel en Altena ook volkshuisvestelijke ondersteuning op Saba en Sint Eustatius biedt.

Dochteronderneming Bouwlinie houdt zich gericht bezig met het vinden van nieuwe bouwlocaties en het realiseren van zowel huur als koop nieuwbouwprojecten in het werkgebied.