Referentienummer: 39300

Bazalt Wonen
Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurdersverenigingen
39300

Lid Raad van Commissarissen

Een bevlogen huurderscommissaris met kennis van de corporatiesector en volkshuisvesting

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Bazalt Wonen zoeken wij een bevlogen huurderscommissaris met kennis van de corporatiesector en volkshuisvesting
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Bazalt Wonen houdt toezicht op Bazalt Wonen, maar is van mening dat zij zelf te allen tijde de uitvoering van haar rol en besluitvorming moet kunnen verantwoorden richting externe toezichthouders, maar vooral richting de maatschappij en meer specifiek de klanten en stakeholders van Bazalt Wonen.

De RvC vervult de volgende rollen: werkgever, klankbord, toetser en netwerker. De werkgeversrol en de toetsende rol zijn de rollen met een formeel karakter. De rol van klankbord, maar ook netwerker, is de meer informele rol, waarbij RvC en bestuur samen optrekken in het realiseren van de opgaves en doelstellingen van Bazalt Wonen.

Er zijn twee vacatures binnen de RvC van Bazalt Wonen:
  • Een commissaris met profiel Volkshuisvesting, op voordracht huurdersverenigingen
  • Een commissaris met profiel Vastgoed

Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen is bij voorkeur minimaal één van de kandidaten een vrouw en heeft één van de kandidaten binding met het werkgebied. De RvC wil breed de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een andere culturele achtergrond te reageren.
Huurdersverenigingen
Bazalt Wonen kent drie huurdersverenigingen die de belangen van de huurders van Bazalt Wonen behartigen, te weten Huurdersvereniging Bommelerwaard voor de huurders in Bommelerwaard, Huurdersvereniging Inbreng en Huurders Belangen Vereniging Land van Heusden en Altena voor de huurders in de woonkernen van Land van Altena en Heusden.
Deze voordrachtzetel is op voordracht van Huurdersvereniging Bommelerwaard.
Huurderscommissaris met profiel Volkshuisvesting
Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:
  • Visie heeft op de volkshuisvesting en de (toekomstige) rol van de corporatie in de samenleving;
  • Op de hoogte is van de maatschappelijke opgaven in het werkgebied, zoals kwetsbare doelgroepen en ontwikkelingen op het gebied van wonen;
  • Kennis heeft van en/of ervaring heeft met woon- en volkshuisvestelijke vraagstukken en de complexiteit van het maatschappelijk en politiek speelveld goed weet te duiden;
  • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
  • Goed de huurdersinvalshoek binnen de RvC kan verwoorden;
  • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regio en/of het werkgebied van Bazalt Wonen.
De procedure is afgerond
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo-header
Bazalt Wonen | Zaltbommel
Bazalt Wonen is een unieke woningcorporatie die naast de verhuur van 7.000 woningen en diverse andere (verhuur)eenheden in Zaltbommel en Altena ook volkshuisvestelijke ondersteuning op Saba en Sint Eustatius biedt.

Dochteronderneming Bouwlinie houdt zich gericht bezig met het vinden van nieuwe bouwlocaties en het realiseren van zowel huur als koop nieuwbouwprojecten in het werkgebied.