Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Maasdriel zijn wij op zoek naar een toezichthouder met visie op volkshuisvesting en hart voor huurders

Profiel.

In verband met de recente uitbreiding van de RvC met een extra lid en conform het rooster van aftreden ontstaan per 1 januari 2025 drie vacatures in de RvC. Twee van de drie nieuwe leden zullen worden benoemd op voordracht van Huurdersvereniging Bommelerwaard (HVB).

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:

 • Kennis van en/of ervaring heeft met volkshuisvestelijke vraagstukken en processen (bijvoorbeeld huurbeleid en woonruimteverdeling)
 • Visie heeft op de volkshuisvesting en de (toekomstige) rol van de corporatie in de samenleving
 • Kennis van en/of ervaring heeft met bewonersparticipatie en bewonersvraagstukken;
 • Op de hoogte is van de maatschappelijke opgaven in het werkgebied, zoals kwetsbare doelgroepen en ontwikkelingen op het gebied van wonen
 • Kennis en inzicht in politiek/maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten op wonen, zorg en welzijn
 • Kennis en inzicht in sociale processen, burgerparticipatie en de verwachtingen van belanghouders
 • Frisse blik op maatschappelijke vraagstukken op het vlak van wonen, leefbaarheid, zorg en welzijn

Competenties.

De leden van de RvC beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties:

 • Affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van WSM
 • Een bijzondere interesse voor volkshuisvesting en (regionale) samenleving
 • Inzicht in strategische vraagstukken, kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvorming, affiniteit met politiek/bestuurlijke processen lokaal en regionaal
 • Beschikken over een goed overzicht, analytisch vermogen en hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Kennis en inzicht/ervaring om de volkshuisvestelijke en financiële prestaties en de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen
 • Kunnen functioneren in teamverband, in staat scherpe discussies collegiaal af te ronden
 • Gevoel voor de betekenis van WSM voor de stakeholders en maatschappelijke omgeving
 • Gevoel voor en affiniteit met de kleine schaal van de organisatie
 • Onafhankelijk en vrij van last en ruggespraak
 • Beschikt over voldoende tijd om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven. De RvC vergadert overdag

Procedure.

 • Reageren op de vacature is mogelijk tot en met 19 juni 2024
 • Erly voert oriënterende gesprekken tot en met eind juni
 • Selectiegesprekken bij Woningstichting Maasdriel zijn gepland op 1 juli

Over de organisatie

Woningstichting Maasdriel | Kerkdriel

Woningstichting Maasdriel is een compacte, lokaal verankerde woningcorporatie in Kerkdriel met ca. 1.000 vhe. Zij willen zo goed mogelijk inspelen op wat er speelt in de dorpen en buurten in Maasdriel.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer direct.