Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Maasdriel zijn wij op zoek naar een toezichthouder met kennis van financiën en bedrijfsvoering

Profiel.

In verband met de recente uitbreiding van de RvC met een extra lid en conform het rooster van aftreden ontstaan per 1 januari 2025 drie vacatures in de RvC. Twee van de drie nieuwe leden zullen worden benoemd op voordracht van Huurdersvereniging Bommelerwaard (HVB).

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, financiering en de financiële continuïteit van een woningcorporatie
 • Kennis heeft om budgetten, investerings- en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen
 • Kennis heeft van en inzicht heeft in de financiële risico’s voor de corporatie, o.m. op het terrein van treasury, exploitatie en risicomanagement
 • Inzicht heeft in de specifieke eisen die gesteld worden door externe toezichthouders als ministerie, WSW en accountant
 • Als klankbord kan optreden op financieel gebied richting RvC-leden en de organisatie;
 • Een scherpe en daadkrachtige gesprekspartner is voor de accountant
 • Achter de cijfers weet te kijken, een brede generalistische blik heeft, ook op niet-financiële onderwerpen

Competenties.

De leden van de RvC beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties:

 • Affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van WSM
 • Een bijzondere interesse voor volkshuisvesting en (regionale) samenleving
 • Inzicht in strategische vraagstukken, kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvorming, affiniteit met politiek/bestuurlijke processen lokaal en regionaal
 • Beschikken over een goed overzicht, analytisch vermogen en hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Kennis en inzicht/ervaring om de volkshuisvestelijke en financiële prestaties en de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen
 • Kunnen functioneren in teamverband, in staat scherpe discussies collegiaal af te ronden
 • Gevoel voor de betekenis van WSM voor de stakeholders en maatschappelijke omgeving
 • Gevoel voor en affiniteit met de kleine schaal van de organisatie;
 • Onafhankelijk en vrij van last en ruggespraak
 • Beschikt over voldoende tijd om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven. De RvC vergadert overdag

Procedure.

 • Reageren op de vacature is mogelijk tot en met 24 mei 2024
 • Erly voert oriënterende gesprekken tot en met eind mei
 • Selectiegesprekken bij Woningstichting Maasdriel zijn gepland op 12 juni

Over de organisatie

Woningstichting Maasdriel | Kerkdriel

Woningstichting Maasdriel is een compacte, lokaal verankerde woningcorporatie in Kerkdriel met ca. 1.000 vhe. Zij willen zo goed mogelijk inspelen op wat er speelt in de dorpen en buurten in Maasdriel.