Bestuurders & Directeuren

Authentiek en verbindende bestuurders met visie voor Zorg, Onderwijs en Woningcorporaties

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures

Authentiek en verbindende bestuurders

ERLY heeft meer dan 20 jaar ervaring met het succesvol werven en selecteren van bestuurders en directeuren. Bestuurders, die authentiek en verbindend zijn en die op basis van visie in staat zijn de noodzakelijk slagen te maken. Wij besteden daarbij, naast de vereiste inhoudelijke competenties, veel aandacht aan de gewenste persoonlijkheid van een kandidaat.

Goede voorbereiding en breed draagvlak

Onze benoemingsprocedures op bestuursniveau kenmerken zich door een gedegen voorbereiding, een zorgvuldige procesbegeleiding, en het streven naar een breed draagvlak in de organisatie. Wij besteden relatief veel aandacht aan het voortraject.

Om een goed beeld te krijgen van het gewenste profiel van de nieuwe bestuurder en van sfeer- en cultuurelementen in de organisatie, zullen wij bij aanvang van de procedure gesprekken voeren met diverse geledingen binnen de organisatie. Naast de informatie die wij uit deze gesprekken halen voor het opstellen van de profielschets, proberen wij hiermee ook draagvlak te creëren bij de verschillende geledingen en hen mee te nemen in het proces.

Geschiktheidstoets: Competenties, Integriteit en Persoonlijkheid

In onze procedures op bestuursniveau besteden wij naast de inhoudelijke competenties veel aandacht aan de integriteit en de gewenste persoonlijkheid van een kandidaat om sturing te geven aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. In onze geschiktheidstoets voor bestuurders wordt naast de juiste inhoudelijke competenties en vaardigheden, in het bijzonder gekeken naar gedrag en persoonlijkheid om sturing te geven aan de organisatiedoelstellingen.

Direct meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We komen graag bij u langs om onze visie en aanpak nader toe te lichten.

T: 035 – 543 00 88
E: info@erly.nl

Laatste vacatures