Benoeming

René Lemein directeur-bestuurder Vryleve.

Erly feliciteert René Lemein met zijn benoeming als directeur-bestuurder bij Woningstichting Vryleve.

Per 1 september is René Lemein gestart als directeur-bestuurder bij Woningstichting Vryleve.

Woningstichting Vryleve is een woningcorporatie in de gemeente Zevenaar met zo’n 1.500 huurwoningen. De corporatie werkt met circa 17 zeer betrokken medewerkers iedere dag aan de woonbehoeften en woonwensen in haar werkgebied het Gelders Eiland.

René Lemein was hiervoor bijna 5 jaar werkzaam bij Liander in de Regio’s Stedendriehoek en Noord Veluwe en kijkt er naar uit te gaan werken aan de volkshuisvestelijke opgave op het Gelders Eiland. Zoals hij zelf zegt: “Van duurzame energie tot aan de meter naar de warmte van de mensen achter de meter”.

Wij feliciteren Vryleve en al haar medewerkers en wensen René heel veel succes!

Lees ook het persbericht van Vryleve.