Zelfevaluatie Raad van Commissarissen

Kritisch durven kijken naar het eigen functioneren

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures

Veel aandacht voor zgn. soft skills

ERLY is al jaren actief in teamontwikkeling en de begeleiding van zelfevaluaties van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen. Tijdens de zelfevaluaties wordt uitvoerig stilgestaan bij de kernfuncties en randvoorwaarden voor een goed functionerende Raad van Commissarissen. Daarnaast besteden wij tijdens de zelfevaluatie-bijeenkomsten veel aandacht aan cultuur en gedrag: de zogenaamde soft- skills.

Q-test

Voor de jaarlijkse zelfevaluatie van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht hebben wij een specifiek instrument ontwikkeld: de Q-test. Hiermee kunnen van te voren een aantal zaken schriftelijk worden geïnventariseerd. Het door ons ontwikkelde instrument zorgt ervoor dat de zelfevaluatie effectief verloopt en alle onderwerpen goed voorbereid aan bod komen. Tijdens de zelfevaluatie-bijeenkomst worden de bevindingen op inzichtelijke wijze gepresenteerd. Aan de hand van de gewenste taakopvatting wordt in alle openheid de eventuele aandachtspunten besproken.

Discretie, respect en wederzijds vertrouwen

Discretie, wederzijds vertrouwen, respect voor elkaars standpunten en integriteit zijn de pijlers van onze dienstverlening. In onze werkwijze ten behoeve van een kwalitatieve zelfevaluatie staan deze waarden dan ook centraal.

Voor meer informatie

Wilt u met uw Raad van Commissarissen in een open en vertrouwde sfeer uw jaarlijkse zelfevaluatie uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze consultants maken graag een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking om onze aanpak en visie nader toe te lichten.

T: 035 – 543 00 88
E: info@erly.nl