De Toezichthouder als Rentmeester

Advanced leergang voor ervaren toezichthouders

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures

De Toezichthouder als Rentmeester

De ontwikkelingen in governance gaan snel en er is steeds meer behoefte aan toezicht dat duurzaam is en oog heeft voor langere termijn doelen. Toezicht dat verantwoording durft af te leggen zowel aan interne als externe (toekomstige) stakeholders. Toezicht dat vanuit intrinsieke waarden en rentmeesterschap een hoger ethisch doel nastreeft en daarmee zowel de eigen organisatie als de samenleving dient. Toezichthouders die vanuit een eigen moreel kompas en op basis van eigen gedrag een voorbeeldfunctie hebben. In deze opleiding wordt op al deze onderwerpen ingegaan aan de hand van theorie en praktijk.

De opleiding

In deze verdiepingsleergang voor ervaren toezichthouders gaan we op zoek naar hoe je als toezichthouder bij kunt dragen aan het creëren van waarde voor de langere termijn. Daarnaast verkennen we hoe je vanuit jouw eigen moreel kompas en intrinsieke normen en waarden duurzaam toezicht vorm kunt geven. Ook bieden we aan de hand van concrete casuïstiek handvaten hoe je zelf als toezichthouder daadwerkelijk invulling kunt geven aan duurzaam toezicht en staan we stil bij vragen zoals “hoe geven we invulling aan de verwachtingen die de maatschappij van ons heeft?” en “hoe leggen we hierover ook op langere termijn verantwoording af?”

Programma

Het programma voor de opleiding is zorgvuldig samengesteld en bestaat uit drie modules verdeeld over drie dagen:

Module 1: Toezicht vanuit Moreel Kompas
Module 2: Toezicht op nieuwe Samenwerkingsverbanden
Module 3: Toezicht op Duurzaamheid

Doelgroep

De verdiepingsleergang is bedoeld voor onze alumni en ervaren toezichthouders die vanuit hun eigen moreel kompas invulling willen geven aan hun toezichthoudende functie en vanuit rentmeesterschap willen bijdragen aan lange termijn waarde creatie. Toezichthouders die echt van betekenis willen zijn en bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoording ook op langere termijn.

Docenten met visie op duurzaam toezicht

Topdocenten die zelf een intrinsieke visie hebben op waardengericht en duurzaam toezicht nemen je aan de hand van hun jarenlange ervaring mee in casus over hoe je daadwerkelijk invulling kunt geven aan toezicht vanuit rentmeesterschap. Ook ethische dilemma’s en vraagstukken rond legitimiteit en verantwoording aan interne en externe stakeholders komen daarbij uitgebreid aan de orde.

Accreditatie en PE-punten

De 21 PE-punten die behaald worden met deze opleiding van Public Academy wordt door de diverse beroepsorganisaties erkend. Na de opleiding ontvang je een gecertificeerd diploma. Public Academy voldoet aan de voorwaarden die Aedes, NBA en VTW stellen aan de toekenning van PE-punten. Public Academy is door Cedeo erkend op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Al onze opleidingen zijn eveneens geaccrediteerd door het CRKBO en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen.

Investering en vergoedingsmogelijkheden

Investering
Je investering bestaat uit een deelname fee van € 2.450,- exclusief btw.
Alumni kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief van € 1.950,- exclusief btw.
Dit is een all-in tarief inclusief het studiemateriaal, arrangementskosten en begeleiding en verzorging op de locatie, zoals koffie, thee, fruit, lunch en borrel.

Vergoeding door werkgever?
De opleidingen van Public Academy worden vaak integraal vergoed door de werkgever in het kader van een persoonlijk opleidings- of ontwikkelingsplan. De opgedane kennis en vaardigheden kun je vaak direct toepassen in jouw werkomgeving.

Startdatum

Woensdag 24 april 2024

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de aanmeldknop onderaan de pagina of door een e-mail te sturen naar info@publicacademy.nl

Nadat u zich heeft aangemeld zullen wij contact met u opnemen om u uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de opleiding of nadere informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met één van de programma-managers van de Public Academy. Via de button aan de rechterzijde kunt u de brochure van de opleiding downloaden.

E: info@publicacademy.nl
T: 035 543 00 88

Meer info?

Brochure

Programma

Module 1:
Toezicht vanuit Moreel Kompas

Module 2:
Toezicht op Netwerken

Module 3:
Toezicht op Duurzaamheid

Public Academy

Algemene voorwaarden