Opleiding Bestuurder – woningcorporatie

De opleiding voor nieuwe en aankomende bestuurders met een unieke meeloopstage bij woningcorporatie

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures

Opleiding Bestuurder – woningcorporatie

De veranderingen in de samenleving gaan snel en corporaties komen steeds vaker
voor nieuwe dilemma’s en uitdagingen te staan. Het besturen van een
woningcorporatie wordt steeds complexer. Niet alleen moet er worden ingespeeld
op een snel veranderende werkelijkheid, ook zullen corporaties anders, meer flexibel en wendbaar moeten worden georganiseerd.

De bestuurdersopleiding richt zich op nieuwe en aankomende bestuurders in de publieke sector. In de opleiding krijgen deelnemers onder leiding van gerenommeerde docenten en ervaren bestuurders praktische handvatten om met de huidige en toekomstige uitdagingen in de sector als bestuurder van de 21ste eeuw om te gaan.

De opleiding

De opleiding bereidt u voor op alle aspecten waarmee u als bestuurder te maken krijgt. U wordt niet alleen meegenomen in de nieuwe werkelijkheid van de corporatiesector, maar ook hoe bijvoorbeeld de flexibele corporatie van de toekomst eruit zou kunnen zien en wat het betekent om vanuit waarden gedreven invulling te geven aan uw leiderschap.
De opleiding bestaat uit 7 modules verspreid over 14 dagdelen. Na de opleiding wordt u de gelegenheid geboden om een meeloopstage te lopen bij een ervaren bestuurder bij een woningcorporatie. De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht. Voorafgaand aan iedere module krijgen deelnemers voorbereidingsmateriaal toegestuurd, zoals literatuur, artikelen en cases. Aan het eind van de leergang ontvangt u een certificaat. De studiebelasting bedraagt 42 uur klassikaal, circa 12 uur zelfstudie en stage-uren. Voor de opleiding worden ook PE-punten verstrekt. Het aantal PE-punten is in totaal 46.

Ervaren bestuurders als docent en meeloopstage

De opleiding is uniek omdat deze voor een groot deel gegeven wordt door ervaren bestuurders uit de sector en ook een meeloopstage bij een ervaren bestuurder onderdeel is van de opleiding.

Geaccrediteerd en gecertificeerd

De Opleiding Bestuurder Corporatie 21ste eeuw is geaccrediteerd en gecertificeerd. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat. Deelname aan de opleiding levert 46 Permanente Educatie (PE) punten op. De PE-punten die behaald kunnen worden met de Opleiding Bestuurder worden door diverse beroepsorganisaties erkend.

Waarom kiezen voor deze opleiding?
 • Alle relevante en actuele kennis om een rol als bestuurder van een woningcorporatie in de 21ste eeuw succesvol uit te kunnen oefenen;
 • Ervaren bestuurders uit de sector geven u vanuit hun eigen casuïstiek en praktijk inspiratie en diepgaande inzichten mee en nemen u mee in de uitdagingen en dilemma’s waar zij dagelijks mee te maken hebben;
 • Door de meeloopstage bij een ervaren bestuurder krijgt u een inkijk in de dagelijkse praktijk en werkzaamheden van een ervaren bestuurder;
 • U wordt vertrouwd met alle aspecten die van belang zijn om als bestuurder goed te kunnen functioneren, zoals strategie, leiderschap, organisatieontwikkeling, en de relatie met de Raad van Commissarissen;
 • Een individuele benadering en veel interactie met de docenten en deelnemers dankzij de kleine en inspirerende groepen;
 • Een goede voorbereiding op een positie als bestuurder in de sector;
 • De opleidingen van Public Academy zijn geaccrediteerde; u ontvangt 46 PE-punten;
 • U ontvangt bij afronding van de opleiding een certificaat;
 • Public Academy is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Voor wie?

De complexiteit en de dilemma’s waar bestuurders mee worden geconfronteerd zijn uitdagend. Deze opleiding is bedoeld voor ambitieuze nieuwe bestuurders en voor directie- en MT leden die de ambitie hebben om binnen afzienbare tijd een bestuursfunctie te gaan bekleden. De specialisatie met unieke meeloopstage met een ervaren bestuurder geeft u vanuit de praktijk van alledag inzicht en inspiratie om als bestuurder aan de slag te gaan.

Investering

De kosten voor deze opleiding bedragen € 7.450,- inclusief studiemateriaal, lunches, koffie, thee, frisdank en versnaperingen. De opleidingen en masterclasses van de Public Academy van ERLY zijn geaccrediteerd door Cedeo en CRKBO en worden erkend met punten voor Permanente Educatie (PE). Opname in het register van Cedeo en CRKO is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de onderwijsinstelling. Kwaliteitscodes bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.

Startdatum

Startdata voor de Opleiding Bestuurder – woningcorporatie zijn:

 • Woensdag 8 november 2023 – Wachtlijst
 • Woensdag 20 maart 2024
Aanmelden

Wilt u zich voorbereiden op een rol als bestuurder of bent u een nieuwe bestuurder die zich verder wil verdiepen? U kunt zich aanmelden via de aanmeldknop onderaan de pagina of door een e-mail te sturen naar info@publicacademy.nl.

Nadat u zich heeft aangemeld zullen wij contact met u opnemen om u uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de opleiding of nadere informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met één van de programma-managers van de Public Academy. Via de button aan de rechterzijde kunt u de brochure van de opleiding downloaden.
E: info@publicacademy.nl
T: 035 543 00 88

Meer info?

Brochure

Programma

Module 1:
Ontwikkelingen in het maatschappelijk middenveld

Module 2:
Waardengedreven bestuurlijk leiderschap

Module 3:
Besturen van een onderwijsorganisatie

Module 4:
Besturen van een woningcorporatie

Module 5:
Besturen van een zorgorganisatie

Module 6:
Digitalisering en digitale transformatie. Financiën en bedrijfsvoering

Module 7:
Bestuurderspracticum: samenspel met de Raad van Toezicht

Public Academy

Algemene voorwaarden