Public Academy

Voor bestuurders en commissarissen in het maatschappelijk middenveld

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Een toezichthoudende positie in de publieke sector is een uitdagende en leerzame ervaring. De Opleiding Commissarissen Publieke Sector voorziet nieuwe en potentiële toezichthouders bij woningcorporaties van aanvullende bagage om in deze positie goed te kunnen functioneren.

Opleiding Bestuurder Corporatie 21ste eeuw

De opleiding bestuurder corporatie 21 eeuw richt zich op nieuwe en aankomende bestuurders in de corporatiesector. In de opleiding krijgen deelnemers onder leiding van gerenommeerde docenten en ervaren bestuurders
praktische handvatten om met de huidige en toekomstige uitdagingen in de sector als bestuurder van de 21ste eeuw om te gaan.

Masterclasses

Sinds de zomer van 2015 is ERLY gestart met de governance academy, in samenwerking met de VTW. ERLY|governance academy bevat inspirerende masterclasses voor commissarissen in de corporatiesector. Deze masterclasses nemen u mee in de huidige ontwikkelingen en trends in de volkshuisvesting, vergroten uw kijk op een positie als commissaris en laten uw kennis maken met collega-commissarissen.

Zelfevaluatie RvC

ERLY is al jaren al actief in de begeleiding van teamontwikkeling en zelfevaluaties van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen. Voor de jaarlijkse zelfevaluatie van raden van commissarissen heeft ERLY een specifiek instrument ontwikkeld, de Q- test, waarmee van te voren een aantal zaken schriftelijk kunnen worden geïnventariseerd.