ERLY heeft de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant begeleid bij de werving van de nieuwe voorzitter.

Persbericht Provinciale Omgevingscommissie:

“Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant benoemen Pieter van Geel als nieuwe voorzitter van de Provinciale OmgevingsCommissie (POC). Als voorzitter van de POC wordt Pieter van Geel ook lid van het bestuur van het BrabantAdvies. In BrabantAdvies werken de Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Sociaal Economische Raad Brabant (SER) en de Provinciale OmgevingsCommissie (POC) integraal samen.”