De huidige voorzitter is steeds meer een regisseur van het team en opereert in een complex krachtenveld. Dat vraagt om inspiratie en reflectie.

Opleidingsdata

Wordt gepland

PE punten

10 PE punten

Omvang

4 dagdelen

Investering

€1.390,- (excl. BTW)

In deze interactieve leergang staan we niet alleen stil bij de veranderende rol van de voorzitter in de RvC, maar ligt ook het accent op het leiderschap van de voorzitter en hoe deze kan sturen om de raad als team goed te laten functioneren. Tijdens de leergang is volop ruimte voor het delen en bespreken van eigen praktijkervaringen en vragen met collega-voorzitters.

Wat betekenen de maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen voor de rol en verwachtingen van de voorzitter? Hoe kun je het beste in het krachtenveld van stakeholders als voorzitter opereren, welke stijl van leidinggeven hanteer je als voorzitter en welke normen en waarden staan daarbij centraal? Dit vraagt om inspiratie en reflectie. In de leergang wordt veel gewerkt met casuïstiek en eigen inbreng van de deelnemers om jouw functioneren als voorzitter op onderdelen te verbeteren.

Dag 1: De rollen van de voorzitter en inzicht in het krachtenveld van stakeholders

  • Verschillende rollen van de voorzitter en de toenemende eisen en verwachtingen;
  • Veranderende uitdagingen voor de voorzitter;
  • De voorzitter als verbindingsschakel en kop van jut
  • Het krachtenveld van stakeholders en de rol van voorzitter.

Dag 2: Waardegericht voorzitterschap en boardroomdynamics

  • Welke waarden en normen hanteer je? Wat zijn je eigen kernwaarden?
  • Samenspel tussen de raad en het bestuur
  • Hoe te sturen op interactie?
  • Omgaan met weerstanden en conflicten.

De 2-daagse leergang is voor zittende en nieuwe voorzitters Raad van Commissarissen.Public Academy stelt de groep van deelnemers met zorg samen op basis van cv, motivatie en een kennismakingsgesprek. De groep deelnemers wordt per lichting bewust klein gehouden zodat er maximale interactie is en er volop ruimte is voor reflectie en het delen van ervaringen.

Good governance is actueler dan ooit! Het besef dat het grootste risico voor organisaties in de top zit is inmiddels breed doorgedrongen. Door de groeiende aandacht voor de verantwoordelijkheden van commissarissen en de verscherpte wetgeving is de rol van voorzitters veranderd. De nieuwe voorzitter heeft actuele en specifieke kennis over de sector en alle essentiële thema’s, een brede maatschappelijke interesse, relevante ervaring en een professionele en integere houding. In deze leergang komen al deze onderwerpen aan bod.

De 10 PE-punten die behaald worden met deze opleiding van Public Academy wordt door de diverse beroepsorganisaties erkend. Na de opleiding ontvang je een certificaat. Public Academy is door Cedeo erkend op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Al onze opleidingen zijn eveneens geaccrediteerd door het CRKBO en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen.

Investering
Je investering bestaat uit een deelname fee van € 1.950,- exclusief BTW.
Dit is een all-in tarief inclusief het studiemateriaal, arrangementskosten en begeleiding en verzorging op de locatie, zoals koffie, thee, fruit, lunch en borrel.

Vergoeding door werkgever?
De opleidingen van Public Academy worden vaak integraal vergoed door de werkgever in het kader van een persoonlijk opleidings- of ontwikkelingsplan. De opgedane kennis en vaardigheden kun je vaak direct toepassen in jouw werkomgeving.

Highlights

Ervaren voorzitters als docent

Inzicht veranderende voorzittersrol

Reflectie op eigen rol als voorzitter

Zicht op krachtenveld stakeholders

Uitwisseling ervaringen

Inspiratie en interactie

Inschrijven Wil je deelnemen aan deze verdiepingsleergang? Schrijf je direct in.