Moreel kompas en lange termijn waardecreatie zijn van belang om te komen tot echt duurzaam toezicht.

Startdatum

De leergang wordt begin 2025 gepland.

PE-punten

21 PE punten

Locatie

Baarn

Investering

€ 2.450,- (excl. BTW)

Gereduceerd tarief voor onze alumni: € 1.950,- (excl. BTW)

In deze verdiepingsleergang voor ervaren toezichthouders gaan we op zoek naar hoe je als toezichthouder bij kunt dragen aan het creëren van waarde voor de langere termijn. Daarnaast verkennen we hoe je vanuit jouw eigen moreel kompas en intrinsieke normen en waarden duurzaam toezicht vorm kunt geven. Ook bieden we aan de hand van concrete casuïstiek handvaten hoe je zelf als toezichthouder daadwerkelijk invulling kunt geven aan duurzaam toezicht en staan we stil bij vragen zoals “hoe geven we invulling aan de verwachtingen die de maatschappij van ons heeft?” en “hoe leggen we hierover ook op langere termijn verantwoording af?”

De ontwikkelingen in governance gaan snel en er is steeds meer behoefte aan toezicht dat duurzaam is en oog heeft voor langere termijn doelen. Toezicht dat verantwoording durft af te leggen zowel aan interne als externe (toekomstige) stakeholders. Toezicht dat vanuit intrinsieke waarden en rentmeesterschap een hoger ethisch doel nastreeft en daarmee zowel de eigen organisatie als de samenleving dient. Toezichthouders die vanuit een eigen moreel kompas en op basis van eigen gedrag een voorbeeldfunctie hebben. In deze opleiding wordt op al deze onderwerpen ingegaan aan de hand van theorie en praktijk.

Het programma voor de opleiding is zorgvuldig samengesteld en bestaat uit drie modules verdeeld over drie dagen:

  • Module 1: Toezicht vanuit Moreel Kompas
  • Module 2: Toezicht op nieuwe Samenwerkingsverbanden
  • Module 3: Toezicht op Duurzaamheid

De verdiepingsleergang is bedoeld voor onze alumni en ervaren toezichthouders die vanuit hun eigen moreel kompas invulling willen geven aan hun toezichthoudende functie en vanuit rentmeesterschap willen bijdragen aan lange termijn waarde creatie. Toezichthouders die echt van betekenis willen zijn en bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoording ook op langere termijn.

 

Topdocenten die zelf een intrinsieke visie hebben op waardengericht en duurzaam toezicht nemen je aan de hand van hun jarenlange ervaring mee in casus over hoe je daadwerkelijk invulling kunt geven aan toezicht vanuit rentmeesterschap. Ook ethische dilemma’s en vraagstukken rond legitimiteit en verantwoording aan interne en externe stakeholders komen daarbij uitgebreid aan de orde.

De 21 PE-punten die behaald worden met deze opleiding van Public Academy wordt door de diverse beroepsorganisaties erkend. Na de opleiding ontvang je een certificaat. Public Academy is door Cedeo erkend op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Al onze opleidingen zijn eveneens geaccrediteerd door het CRKBO en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen.

Investering
Je investering bestaat uit een deelname fee van € 2.450,- exclusief btw.
Onze alumni kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief van € 1.950,- exclusief btw.
Dit is een all-in tarief inclusief het studiemateriaal, arrangementskosten en begeleiding en verzorging op de locatie, zoals koffie, thee, fruit, lunch en borrel.

Vergoeding door werkgever?
De opleidingen van Public Academy worden vaak integraal vergoed door de werkgever in het kader van een persoonlijk opleidings- of ontwikkelingsplan. De opgedane kennis en vaardigheden kun je vaak direct toepassen in jouw werkomgeving.

 

Duurzaam toezicht

Toezicht vanuit rentmeesterschap

Lange termijn waardecreatie

Ethische dilemma’s en vraagstukken

Moreel kompas

Verantwoording en legitimiteit

Inschrijven Wil je deelnemen aan deze opleiding? Schrijf je direct in.