Leergang voor ervaren bestuurders die noodzaak zien om nu te acteren en te versnellen.

Startdatum

Beoogde start van de opleiding in 2025

PE-punten

36 PE punten

Locatie

Baarn

Investering

Nader te bepalen

De uitdagingen voor maatschappelijke organisaties zijn er de afgelopen jaren bepaald niet kleiner op geworden. Daarnaast is de brede wetenschap er steeds meer van overtuigd dat het klimaat en natuur zich op een kantelpunt begeeft. Ook kampen veel sectoren met personeelstekorten, is er sprake van een toenemende sociale ongelijkheid in de samenleving en neemt het wantrouwen jegens instituties toe.

We leven in tijden van urgentie waarbij steeds zwaardere eisen worden gesteld aan het leiderschap in maatschappelijke organisaties. Overheid en samenleving worstelen zich van crisis naar crisis en er moeten op tijd moeilijke beslissingen worden genomen. Dat vraagt van bestuurders dat zij leiderschap tonen en als bestuurder lef tonen om soms moeilijke beslissingen te nemen of buiten gebaande wegen oplossingen te zoeken.

Leiders moeten moed tonen om met urgentie te werken aan de klimaatcrisis en andere maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. In vijf modules verspreid over tien dagdelen worden de deelnemers geïnspireerd door denkers en doeners. Sprekers die de urgentie en noodzaak zien om nu te handelen en nieuwe oplossingen bedenken om zaken die nodig zijn te versnellen of mogelijk te maken. Dit vraagt moed om anders te durven denken en af en toe je nek uit te steken. Het pionieren met nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe organisatievormen maakt daar vaak onderdeel van.

Deze leiderschapsleergang bestaat uit vijf modules verspreid over tien dagdelen. Ieder van de vijf modules kent een eigen invalshoek van waaruit urgent leiderschap wordt besproken en op basis waarvan praktische handvaten worden geboden om als bestuurder hier zelf me aan de slag te gaan. Onderwerpen als hoe kun je als bestuurder zaken versnellen, hoe geef je vorm aan nieuwe organisatienetwerken en hoe kun je de executiekracht van je organisatie als bestuurder versterken komen daarbij uitgebreid aan de orde.

Deze leergang richt zich op ervaren bestuurders en leidinggevenden uit het maatschappelijk middenveld die echt het verschil willen maken.

 

De 36 PE-punten die behaald worden met deze opleiding van Public Academy wordt door de diverse beroepsorganisaties erkend. Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat. Public Academy is door Cedeo erkend op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Al onze opleidingen zijn eveneens geaccrediteerd door het CRKBO en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen.

Investering
Je investering bestaat uit een deelname fee.
Dit is een all-in tarief inclusief het studiemateriaal, arrangementskosten en begeleiding en verzorging op de locatie, zoals koffie, thee, fruit, lunch en borrel.

Vergoeding door werkgever?
De opleidingen van Public Academy worden vaak integraal vergoed door de werkgever in het kader van een persoonlijk opleidings- of ontwikkelingsplan. De opgedane kennis en vaardigheden kun je vaak direct toepassen in jouw werkomgeving.

 

Reflecteren op leiderschap

Expertise van bevlogen docenten

Lange termijn waardecreatie

Ethische dilemma’s en vraagstukken

Moreel kompas

Veel interactie

Inschrijven Wil je deelnemen aan deze opleiding? Schrijf je direct in.