Afgelopen vrijdag is de opleiding voor (aankomend) commissarissen online van start gegaan met een interactieve introductie.

Onder leiding van Prof. dr. Goos Minderman is, aan de hand van een actuele op de praktijk gebaseerde case, gediscussieerd over de rollen en verantwoordelijkheden van de raad.

In diverse digitale break-out rooms is de invulling van de rollen van de raad van commissarissen besproken en verkend, waarmee een mooie basis is gelegd voor de zes modules die volgen.

Heeft u interesse in onze Opleiding Commissaris Publieke Sector? Lees hier meer