Benoeming

Mirthe Biemans en Arjenne Jetzes toezichthouder bij Rijswijk Wonen.

Erly feliciteert Mirthe Biemans en Arjenne Jetzes met hun benoeming als toezichthouder bij Rijswijk Wonen.

Mirthe Biemans en Arjenne Jetzes en zijn per 1 januari 2023 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Rijswijk Wonen.

Rijswijk Wonen is als woningcorporatie met ruim 6.000 woningen werkzaam in de regionale woningmarkt Haaglanden. Als zichtbare en lokaal verbonden partner bouwen zij mee aan een sterk Rijswijk.

Mevrouw Mirthe Biemans is benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) die de collectieve belangen van alle huurders van Rijswijk Wonen behartigd.

Mevrouw Arjenne Jetzes is benoemd als lid Raad van Commissarissen met profiel Financiën.

Wij wensen Rijswijk Wonen, Arjenne Jetzes en Mirthe Biemans heel veel succes!

Lees meer over Rijwijk Wonen: www.rijswijkwonen.nl