Masterclass

Waarde gedreven toezicht

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
1 dag Baarn 5 VTW PE-punten
Wat betekent het om waardegedreven toezicht uit te oefenen?

In deze masterclass wordt verkend wat het moreel kompas is en wat de relatie is het met toezicht. U leert de ruimte te benutten om de maatschappelijke waarde op een kernachtige manier centraal te stellen. Aan de orde komen o.a.:

 • Inzicht in maatschappelijke trends per sector;
 • Inzicht in (botsing van) waardesystemen;
 • Stellen van de juiste vragen;
 • Vormen van een moreel oordeel;
 • De moed om authentiek te interveniëren.

Er wordt gewerkt aan de hand van cases uit de praktijk, juist om de spanning in de relatie tussen gewenst gedrag en de weerbarstige werkelijkheid te onderzoeken, want hierin manifesteert zich het moreel kompas van de toezichthouder.

In deze masterclass wordt verkend wat de maatschappelijke opdracht is van de organisatie in een snel veranderend krachtenveld. Verkenning van de trends, schurende waardesystemen en de betekenis daarvan voor bestuur en toezicht. Kennis van de interne waardesystemen is eveneens van belang om te doorgronden wat de biografie is van de organisatie, en daarmee de waardesystemen en de onderstroom. Wat betekent het voor het toezicht om toe te zien op ‘de bedoeling’ van de organisatie? Welke vragen horen daarbij? In deze masterclass krijgt de toezichthouder inzicht en handvatten om de kern van de maatschappelijke organisatie aan de orde te stellen.
De toezichthouder moet een ambitie hebben voor de organisatie waar zij toezicht op houdt. Wat is jouw agenda voor de toekomst?
Daarvoor is het belangrijk inzicht te hebben in je eigen waardesystemen en de relatie met die van de organisatie.
Voor een verkenning van de morele dimensies van vraagstukken beoefenen we in deze masterclass het voeren van ‘het deugdelijk gesprek’.

Wat kunt u meenemen uit de masterclass?
 • Inzicht in de betekenis van maatschappelijk waardegedreven toezicht
 • Begrippenkader en taal om morele en maatschappelijke dilemmas te omschrijven en te herkennen
 • Handvatten en tips om uzelf en uw team verder te professionaliseren
 • Uitwisseling van ervaringen en uitdagingen met collega-toezichthouders
Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor ervaren toezichthouders en commissarissen uit alle sectoren in het semipublieke domein en het publieke domein.

Marianne Luyer begon haar loopbaan als adviseur HRM. Wat mensen beweegt heeft haar altijd al gefascineerd, vooral in het (semi-) publieke domein, als wezenlijk deel van onze leefomgeving. Hoe bewust of onbewust geven mensen hier zelf vorm aan en wat kan een ieder van ons bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit daarvan? Dat zijn de leidende vragen in haar leven. Deze motivatie komt ook voort uit het ervaren en accepteren van het onvermogen, de donkere kant in ons leven. Dat is de rode draad in haar werk: bijdragen aan het oplossen van conflicten tussen mensen en binnen en tussen systemen. Vaak door perspectief te bieden dat voortkomt uit het stellen van de existentiële vraag naar het bestaansrecht van de organisatie en de aard van de drijfveren van haar deelnemers.

Marianne is adviseur bestuur en toezicht en partner van OnTheGood, maatschap voor waardegedreven leiderschap. Met Johan Bouwmeester heeft zij twee boeken geschreven over waardegedreven leiderschap. Het eerste boek verscheen in 2012 ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’en het tweede boek verscheen eind 2017, ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’. Deze boeken kwamen tot stand parallel aan de ontwikkeling van programma’s voor de ontwikkeling van waardegericht leiderschap.

Naast haar professionele werk is Marianne actief als toezichthouder, bestuurder en vrijwilliger. De toegevoegde waarde van haar professioneel advieswerk inspireert bij haar inzet om actief mee vorm geven aan de samenleving en andersom.

Investering

De deelnamekosten voor deze masterclass bedragen € 695,- (btw vrij) inclusief studiemateriaal, de lunch, koffie en thee.

ERLY is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat ERLY haar masterclasses vrij van btw kan aanbieden.

Datum & Locatie

De masterclasses vinden plaats op het kantoor van ERLY in Baarn. Deze masterclass levert 5 PE-punten op en wordt ingepland in overleg met de docent.

Aanmelden

Inschrijven voor deze masterclass doet u snel en gemakkelijk via de aanmeldingsknop op deze pagina. Het aantal deelnemers voor deze masterclass is maximaal 12 personen zodat er ruimte is blijft voor interactie en kennismaking. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging met de factuur.

Aanmelden masterclass

Schrijf u snel en gemakkelijk in voor de masterclass

Aanmelden masterclass

Brochure masterclass

Brochure

InCompany Masterclasses

Op verzoek bieden wij de masterclasses ook InCompany aan. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact

Aanmelden masterclass

 • Masterclass: {masterclass}
 • De deelname kosten voor deze masterclass bedragen € {prijs} exclusief btw

 • OrganisatiePositie binnen de raad 
  Add a new row
 • Na uw aanmelding ontvangt u van ons uw digitale bevestiging van de inschrijving met de factuur. Voor aanvang van de masterclass ontvangt u een uitnodiging met daarin nadere informatie over de locatie en het programma.