Masterclass

Inspiratieleergang voorzitters

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Twee dagen Baarn 10 VTW PE-punten
De voorzitter van de RvC

De voorzitter van de RvC zorgt ervoor of ziet erop toe dat de raad als team goed kan functioneren; alle leden van de raad zijn hiervoor verantwoordelijk maar de voorzitter draagt hiervoor een specifieke verantwoordelijkheid. Zeker gelet op de steeds hogere eisen die worden gesteld aan het intern toezicht is de positie van de voorzitter cruciaal. Hoe kun je het best als voorzitter in het krachtenveld van stakeholders opereren en welke normen en waarden hanteer je als voorzitter. Dat vraagt om inspiratie en reflectie. In deze leergang wordt u op interactieve en inspirerende wijze meegenomen om uw functioneren als voorzitter op onderdelen te verbeteren.

Deze 2 daagse leergang start op vrijdag 24 november 2023 en de tweede dag is op woensdag 20 maart 2024.

De opleiding vindt plaats in de vernieuwde opleidingsruimte op het kantoor van ERLY in Baarn.

In deze interactieve leergang staan we niet alleen stil bij de veranderende rol van de voorzitter in de RvC, maar ligt het accent op het leiderschap van de voorzitter en hoe deze kan sturen om de raad als team goed te laten functioneren. Tijdens de leergang is veel ruimte voor het delen en bespreken van eigen praktijkervaringen en vragen met collega-voorzitters.

Wat kunt u meenemen uit de masterclass?
 • Inzicht in de veranderende voorzittersrol vanuit vier relevante ontwikkelingen;
 • De invloed van normen en waarden op het voorzitterschap;
 • Inzicht in vaardigheden en leiderschapsstijlen van voorzitters;
 • Inzicht in het krachtenveld van stakeholders en hoe daarop te sturen als voorzitter;
 • Handvatten en intervisie om uzelf en uw team verder te professionaliseren.
 • Uitwisseling van ervaringen en uitdagingen met collega-voorzitters.
Doelgroep

De 2 daagseleergang is door aankomend en zittend voorzitters Raad van Commissarissen te volgen.

Dag 1: De rollen van de voorzitter en inzicht in het krachtenveld van stakeholders
 • Verschillende rollen van de voorzitter en de toenemende eisen en verwachtingen;
 • Veranderende uitdagingen voor de voorzitter;
 • De voorzitter als verbindingsschakel en kop van jut
 • Het krachtenveld van stakeholders en de rol van voorzitter.
Dag 2: Waardegericht voorzitterschap en boardroomdynamics
 • Welke waarden en normen hanteer je? Wat zijn je eigen kernwaarden?
 • Samenspel tussen de raad en het bestuur
 • Hoe te sturen op interactie?
 • Omgaan met weerstanden en conflicten.
Willem van Leeuwen is actief in het maatschappelijk middenveld (wonen, onderwijs en zorg) als directeur van CS&G Consultancy. Hij vervult o.a. bestuurlijke functies, denkt strategisch mee over vraagstukken van governance en begeleidt raden van commissarissen bij zelfevaluaties. Willem van Leeuwen was van 1998 tot 2009 voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Hij is momenteel voorzitter RvC bij Dudok Wonen en commissaris in het primair onderwijs.

Bea Annot adviseerde en begeleidde als veranderkundige en governance specialist de afgelopen 20 jaar veel directeuren, bestuurders en Raden van Toezicht, in profit en non-profit. Ze is zelf voorzitter RvT in de ouderenzorg en voorzitter RvC bij een woningcorporatie en weet uit ervaring wat governance inhoudt. Daarnaast is ze gastdocent op de Erasmus Universiteit (managementvaardigheden masters Gezondheidsmanagement) en begeleidt twee intercollegiale adviesgroepen o.a. via de NVZD met zorgbestuurders.

Investering

De deelnamekosten voor deze masterclass bedragen € 1390,-  (btw vrij) inclusief studiemateriaal, de lunch, koffie en thee.

ERLY is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat ERLY haar masterclasses vrij van btw kan aanbieden.

De inspiratieleergang vindt plaats op het kantoor van ERLY in Baarn. Deze masterclass levert 10 PE-punten op en wordt aangeboden op

Aanmelden

Inschrijven voor deze masterclass doet u snel en gemakkelijk via de aanmeldingsknop op deze pagina. Het aantal deelnemers voor deze masterclass is maximaal 14 personen zodat er ruimte is blijft voor interactie en kennismaking. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging met de factuur.

Aanmelden masterclass

Schrijf u snel en gemakkelijk in voor de masterclass

Aanmelden masterclass

Brochure

Brochure

InCompany Masterclasses

Op verzoek bieden wij de masterclasses ook InCompany aan. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact

Aanmelden masterclass

 • Masterclass: {masterclass}
 • De deelname kosten voor deze masterclass bedragen € {prijs} exclusief btw

 • OrganisatiePositie binnen de raad 
  Add a new row
 • Na uw aanmelding ontvangt u van ons uw digitale bevestiging van de inschrijving met de factuur. Voor aanvang van de masterclass ontvangt u een uitnodiging met daarin nadere informatie over de locatie en het programma.