Masterclass

Digitale transformatie en de RvC

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Vrijdag 28 februari 2020 Baarn 5 VTW PE-punten
Woningcorporaties zullen zich – net als iedere organisatie – moeten verstaan tot de enorme krachten die uit tal van technologische ontwikkelingen voortkomen

Er zijn onderling samenhangende veranderingen gaande die zich exponentieel snel ontwikkelen. De hieruit voortkomende ontwrichtende krachten worden wel digital disruption genoemd. Big data, kunstmatige intelligentie, robotica zijn daar voorbeelden van. De komende tien jaar gaat er meer veranderen dan de afgelopen eeuw! Dat vergt van de organisatie en het bestuur waar u toezicht op houdt een alerte, proactieve houding. Van u vraagt het eveneens het nodige: u moet de veranderingen op hoofdlijnen kennen, de consequenties kunnen overzien en de dialoog hierover voeren met het bestuur. Wat houden deze veranderingen in voor onze organisatie? Welke kansen biedt dit? Waar moeten wij op inspelen? Welke risico’s zijn er?

In deze masterclass gaat het dan ook over wat er zich voor ontwikkelingen voordoen, zodat er een panoramisch overzicht geboden kan worden. Toezichthouders kunnen zich op deze wijze via een begrijpelijke uitleg voldoende basiskennis verwerven van trends en relevante ontwikkelingen. In de tweede helft richt de docent zich specifiek op de betekenis van deze ontwikkelingen voor bestuur en toezicht.

U kunt deelnemen aan deze masterclass op woensdag 28 februari 2020 van 10.30 – 17.00 uur op het kantoor van ERLY in Baarn.

De masterclass bestaat uit twee blokken van elk twee uur.
In het eerste blok bevat een ‘tour d’horizon’, zodat een beeld gegeven wordt van de hedendaagse en toekomstige technologische ontwikkelingen. Blockchain, big data, social media en andere ontwikkelingen komen aan de orde op een begrijpelijke wijze. Het gaat om het bieden van een samenhangend overzicht, niet om het smijten van termen.

In het tweede blok gaat het over de relevantie hiervan in de bestuurskamer en wordt dieper ingegaan op welke toezichthoudende vragen dit oplevert voor commissarissen.

Tijdens de masterclass wordt er ruimte geboden voor inbreng van vragen en voorbeelden uit de praktijk van uw raad en wordt er verder ingegaan op de benodigde competenties voor een zo goed mogelijke uitvoering van de werkgeversrol van de RvC.

Wat kunt u meenemen uit de masterclass?
 • Inzicht in de hedendaagse en toekomstige technologische ontwikkelingen
 • Handvatten om ICT als strategisch middel in te zetten
 • Inzicht in de betekenis van ICT voor de sector, huurders en de organisatie
 • Juiste timing van investeringen en uitvoering van ICT projecten
 • Hoe om te gaan met (cyber) security en balans tussen toegankelijkheid van dat en privacy
Doelgroep

Deze masterclass is richt zich op alle commissarissen die zich nader willen oriënteren op de rol en betekenis van ICT

Drs. Hans Stellingsma, M.Phil is het grootste gedeelte van zijn loopbaan actief geweest als bestuurder in de ICT. Hij is op executive posities werkzaam geweest bij bedrijven als Microsoft, KPN, Origin en Simac. Hans heeft een twintigtal commissariaten bekleed. Hij is momenteel toezichthouder bij twee woningcorporaties, bij zorginstellingen en in de commerciele sector. Hans is tevens auditor bij de NVZD voor het accrediteren van bestuurders.
Investering

De deelnamekosten voor deze masterclass bedragen € 695,- inclusief studiemateriaal, de lunch, koffie en thee.

ERLY is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat ERLY haar masterclasses vrij van btw kan aanbieden.

Datum & Locatie

De masterclasses vinden plaats op het kantoor van ERLY in Baarn. Deze masterclass levert 5 VTW PE-punten op en wordt aangeboden op:

 • Woensdag 28 februari 2020, 10.30 – 17.00 uur
Aanmelden

Inschrijven voor deze masterclass doet u snel en gemakkelijk via de aanmeldingsknop op onze website. Het aantal deelnemers voor deze masterclass is maximaal 14 personen zodat er ruimte blijft voor interactie en kennismaking. Na uw aanmelding ontvangt u van ons uw digitale bevestiging van de inschrijving met de factuur.

Aanmelden masterclass

Schrijf u snel en gemakkelijk in voor de masterclass

Aanmelden masterclass

Brochure masterclass

Brochure

InCompany Masterclasses

Op verzoek bieden wij de masterclasses ook InCompany aan. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact

Aanmelden masterclass

 • Masterclass: {masterclass}
 • De deelname kosten voor deze masterclass bedragen € {prijs} exclusief btw

 • OrganisatiePositie binnen de raad 
  Add a new row
 • Na uw aanmelding ontvangt u van ons uw digitale bevestiging van de inschrijving met de factuur. Voor aanvang van de masterclass ontvangt u een uitnodiging met daarin nadere informatie over de locatie en het programma.

Aanvragen brochure: {masterclass}