Benoeming

Marija Bjelobrk en Almar Wimer Siebenga lid RvC bij Mercatus.

Erly feliciteert Marija Bjelobrk en Almar Wimer Siebenga met hun benoeming als lid RvC bij Mercatus.

Marija Bjelobrk en Almar Wimer Siebenga zijn benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Mercatus.

Mercatus is een middelgrote woningcorporatie en verhuurt circa 4.500 woningen in Emmeloord en de tien dorpen in de Noordoostpolder.

Mevrouw Marija Bjelobrk is met het profiel Maatschappelijk benoemd op voordracht van de Stichting Huurdersbelang Mercatus die opkomt voor de algemene belangen van de huurders of toekomstige huurders van de woningcorporatie Mercatus.

De heer Almar Wimer Siebenga is benoemd als lid Raad van Commissarissen met profiel Duurzaamheid en Organisatieontwikkeling.

Wij wensen Mercatus, Marija Bjelobrk en Almar Wimer Siebenga heel veel succes!

Lees meer over Mercatus: www.mercatus.nl