Aandacht voor soft skills

erly is al jaren actief in teamontwikkeling en de begeleiding van zelfevaluaties van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen.

Tijdens de zelfevaluatie- bijeenkomsten besteden wij veel aandacht aan de zogenaamde soft skills. Een kritische reflectie op het gedrag en functioneren van de individuele leden en de boardroomdynamics staan daarbij centraal.

Q-test

Voor de zelfevaluaties van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht hebben wij een specifiek instrument ontwikkeld: de Q-test.

Het door ons ontwikkelde instrument zorgt ervoor dat een zelfevaluatie effectief verloopt en alle onderwerpen goed voorbereid aan bod komen. Aan de hand van de eigen visie op toezicht wordt in alle openheid gezamenlijk de eventuele aandachtspunten besproken.

Discretie, wederzijds vertrouwen, respect

Discretie, wederzijds vertrouwen, respect voor elkaars standpunten en integriteit staan centraal in onze zelfevaluaties. Vanuit deze waarden kunnen de zelfevaluaties in alle openheid plaatsvinden, waarbij ook het onbesprokene gezegd kan worden.

Wil je meer weten?

We maken graag een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.