Toezichthouders die het bestuur uitdagen

In de afgelopen jaren zijn wij nauw betrokken geweest bij het professionaliseren van het toezicht en het versterken van de diversiteit binnen raden.

 

Wij zijn specialist in de search van toezichthouders en commissarissen ‘nieuwe stijl’.

 

Toezichthouders die integer, authentiek en verbindend zijn, het bestuur uitdagen en bij besluitvorming rekening houden met de wereld van morgen. 

Uitgebreide screening op integriteit

In de benoemingsprocedures voor commissarissen besteden wij veel aandacht aan de persoonlijkheid van een kandidaat en worden  kandidaten door ons vooraf zorgvuldig gesproken en  gescreend.

 

Daarbij wordt gekeken naar  inhoudelijke geschiktheid en besteden wij veel aandacht aan zaken als integriteit, motivatie en de passendheid van de kandidaat in het team van de raad.

 

Onze kandidaten komen zowel uit de profit als not for profit sector. 

Diversiteit en vernieuwing in de boardroom

We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het versterken van diversiteit (gender, leeftijd, achtergrond, ervaring) en vernieuwing  in de boardroom en dragen ook met onze Opleiding Commissaris Publieke Sector bij aan een nieuwe generatie toezichthouders.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit in een raad een kwalitatieve besluitvorming versterkt.

 

Wij hebben de afgelopen jaren dan ook veel vrouwen, startende toezichthouders en toezichthouders met een niet-westerse achtergrond geplaatst.  

Wil je meer weten over onze aanpak?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We maken graag een afspraak voor een kennismaking.