Opdrachtgevers

Samen maatschappelijke meerwaarde leveren

We voelen ons thuis in de publieke sector en bij organisaties die zich richten op mensgericht, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met andere woorden: voor organisaties die zich focussen op de lange termijn en investeren in mens en omgeving, zijn we graag kritische en betrokken adviseurs. Zo leveren we samen met onze relaties maatschappelijke meerwaarde. 

Wij werken voor uiteenlopende maatschappelijke organisaties, w.o. woningcorporaties, zorg, welzijn, onderwijs, overheid, zbo’s en organisaties die op snijvlak publiek-privaat werken. Als geen ander kennen wij de ontwikkelingen en uitdagingen in de publieke sector.  

Door de kwaliteit van ons werk en onze kennis van het maatschappelijke middenveld, hebben wij ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot een strategische en inhoudelijke sparringpartner voor bestuurders en toezichthouders in de publieke sector.