Benoeming

Linda Zwinkels directeur Arcade Dordrecht.

Erly feliciteert Linda Zwinkels met haar benoeming als directeur bij Arcade Dordrecht

Linda Zwinkels is op 1 juli 2023 gestart als Directeur bij Arcade Dordrecht.

Arcade Dordrecht is een vereniging van tien schoolbesturen die de huisvesting verzorgt voor de scholen in het primair en speciaal onderwijs in Dordrecht. Arcade beheert 53 schoolgebouwen. Er werken ca. 15 mensen dagelijks met veel plezier aan de doelstellingen van Arcade en het verder vormgeven van de organisatie.

Mevrouw Linda Zwinkels heeft ruimschoots ervaring binnen diverse overheden en het domein van maatschappelijk vastgoed. Arcade Dordrecht kan, met de komst van Linda, in samenwerking met de schoolbesturen, verder invulling geven aan een passende huisvesting voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs in Dordrecht

Wij feliciteren Arcade Dordrecht en Linda en wensen haar heel veel succes!

Meer over Arcade Dordrecht: www.arcade-dordrecht.nl