ERLY heeft de Gemeente Rotterdam begeleid bij de werving van de nieuwe Directeur Gebiedsontwikkeling.

De directie van Stadsontwikkeling Rotterdam wordt per 15 augustus 2017 versterkt met Jos Melchers als directeur Gebiedsontwikkeling. Hij wordt verantwoordelijk voor de financiële en commerciële aspecten van de stedelijke gebiedsontwikkeling.

Na jaren van economische recessie is de energie terug in de stad. Rotterdam heeft grote economische ambitie en veelbelovende initiatieven vanuit de markt dienen zich aan. Het cluster Stadsontwikkeling staat voor de opgave om partijen te verbinden maar ook om de controlerende en faciliterende rollen feilloos uit te voeren. De recente ontwikkelingen vragen om een cluster dat op korte termijn doeltreffend kan opereren. Om hier invulling aan te geven, wordt Jos Melchers benoemd.

Jos Melchers (1958) werkt sinds 1985 in de vastgoedsector. Zo was hij onder meer als managing director bij MAB Development belast met vaak complexe, grootschalige, multifunctionele binnenstedelijke projecten. Rotterdamse projecten die onder zijn verantwoordelijkheid werden ontwikkeld zijn onder andere De Rotterdam en First. Het afgelopen jaar was Melchers directeur ontwikkeling bij MRP Development en partner in OperatieNL. Jos Melchers woont in Sassenheim, is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij is bouwkundig ingenieur, afstudeerrichting Architectuur.