Benoeming

Han Jetten directeur-bestuurder Bazalt Wonen.

Erly feliciteert Han Jetten met zijn benoeming als directeur-bestuurder bij Bazalt Wonen.

Per 1 juli a.s. start Han Jetten als directeur-bestuurder van Bazalt Wonen. Hij zal Gerrit Breeman opvolgen in deze functie.

Bazalt Wonen is een unieke woningcorporatie die naast de verhuur van 7.000 woningen en diverse andere (verhuur)eenheden in Zaltbommel en Altena ook volkshuisvestelijke ondersteuning op Saba en Sint Eustatius biedt.

Dochteronderneming Bouwlinie houdt zich gericht bezig met het vinden van nieuwe bouwlocaties en het realiseren van zowel huur als koop nieuwbouwprojecten in het werkgebied.

Han Jetten is een ervaren bestuurder. In 2016 startte hij als bestuurder van Leviaan, een GGZ-organisatie in Noord-Holland. Onder zijn leiding ontwikkelde Leviaan zich naar een organisatie die vanuit een maatschappelijke visie op zorg samen met netwerkpartners werkt aan herstelgerichte zorg, waarin de cliënt met zijn naasten centraal staat. Voor die tijd heeft hij zijn sporen onder andere verdiend binnen de gehandicaptenzorg en de welzijnsorganisatie in Almere.

Wij feliciteren Bazalt Wonen en al haar medewerkers en wensen Han Jetten heel veel succes!

Lees ook het persbericht van Bazalt Wonen.