Benoeming

Ernst Damen directeur-bestuurder Woonveste.

Erly feliciteert Ernst Damen met zijn benoeming als directeur-bestuurder bij Woonveste.

Ernst Damen is opgeleid als architect. Sinds 2006 heeft hij met succes diverse managementrollen bekleed in de corporatiesector. Bij de Haarlemse corporatie Elan Wonen was Damen achtereenvolgens projectontwikkelaar en manager Vastgoed. Als manager Projectbureau bij Woonbron was hij verantwoordelijk voor alle projecten in het werkgebied van deze Rotterdamse woningcorporatie. De afgelopen vijf jaar heeft Damen zich ingezet als manager Vastgoed en waarnemend directeur bij Thuisvester voor de ontwikkeling en kwaliteit van de woningvoorraad van deze Brabantse woningcorporatie. Naast zijn werk in de corporatiesector is Damen lange tijd actief geweest in de lokale politiek van Delft. Door deze brede ervaring is de nieuwe directeur-bestuurder van Woonveste bekend met alle aspecten van de volkshuisvesting.

Ernst Damen heeft in november 2021 de Opleiding Bestuurder Corporatie 21e Eeuw van Public Academy afgerond. Hij start 1 april 2024 als directeur-bestuurder van Woonveste.

Wij wensen Ernst en Woonveste heel veel succes.

Meer over Woonveste: Website