Team- en leiderschapsontwikkeling

De huidige tijd vraagt om inspirerende en verbindende teams en leiderschap

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures

Effectiviteit van individuen en teams vergroten

Een voorwaarde voor succes van een organisatie is dat het gedrag en de competenties van de medewerkers en teams aansluiten bij de uitgezette koers. Medewerkers vormen immers de kern van een organisatie.

Door middel van verschillende ontwikkelprogramma’s helpen wij de effectiviteit van mensen en teams, en daarmee ook organisaties, te verhogen. Wij doen dit door het ‘meten’ van de huidige aanwezige competenties en kwaliteiten van mensen via assessments en drijfverenonderzoeken. Op basis van deze analyse stellen wij een ontwikkelprogramma samen om de effectiviteit van individuen en teams te vergroten, zodat ook zij succesvol kunnen meebewegen in de organisatie.

Leidschapsontwikkeling

In ons management development programma geven wij managers, op individueel niveau, inzicht in hun eigen leiderschapsstijl en hoe zij die het meest effectief kunnen inzetten in de organisatie. Vanuit een leergerichte houding laten wij managers ontdekken en experimenteren welke leiderschapsstijl het meest effectief is. We richten ons daarbij niet alleen op competenties, maar vooral ook op de persoonlijkheid en drijfveren van de managers.

Inzicht in teamrollen en drijfveren

In ons teamontwikkeling programma ondersteunen wij teamleden bij het verkrijgen van inzicht in elkaars teamrollen en drijfveren. Tijdens de groepsbijeenkomsten zal met name veel aandacht zijn voor onderlinge samenwerking, communicatie en afstemming. Daarbij maken wij onderscheid tussen de individuele capaciteiten van iedere afzonderlijke teamlid en de collectieve slagvaardigheid van het team. Door het vergroten van het begrip voor elkaar kan gezamenlijk gewerkt worden aan een beter en effectiever team.

Profile Dynamics

Als gecertificeerd partner van Profile Dynamics zetten wij dit instrument regelmatig in bij maatwerktrajecten waar het organisatiebelang centraal staat. Profile Dynamics is speciaal ontwikkeld voor de analyse van de drijfveren van individuele personen, maar ook van teams, afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drives die bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, het soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren met anderen. Het maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen en wat energie kost, en of ze makkelijk meegaan in veranderingen of zich daartegen verzetten.

Voor meer informatie

Wilt u meer informatie over team- en leiderschapsontwikkeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze consultants staan u graag te woord om onze visie en aanpak nader toe te lichten.

T: 035 – 543 00 88
E: info@erly.nl