Fit & Proper test

Geschiktheidstoets voor bestuurders en commissarissen

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures

Objectieve beoordeling van bestuurders en commissarissen

Aan bestuurders en het intern toezicht worden steeds meer eisen gesteld. Na alle voorbeelden van niet goed functionerende bestuurders en toezichthouders, is er steeds meer behoefte aan een toets die objectief kan beoordelen of een (nieuwe) bestuurder of toezichthouder over de juiste competenties en vaardigheden beschikt om op goede en integere wijze invulling te geven aan de bestuurlijke of toezichthoudende rol.

Competenties, integriteit en persoonlijkheid

Wij hebben al meer dan 20 jaar ervaring met het selecteren en benoemen van bestuurders en toezichthouders. Op basis van deze ervaring hebben wij een geschiktheidstoets voor bestuurders en commissarissen ontwikkeld. Naast de juiste inhoudelijke competenties en vaardigheden, wordt met deze toets in het bijzonder gekeken naar integriteit, gedrag, persoonlijkheid en de onderliggende waarden en normen.

Om het gedrag en de persoonlijkheid van de bestuurder of commissaris te toetsen, maken wij gebruik van gevalideerde testen gericht op persoonlijkheid, leiderschapsstijl en intrinsieke drijfveren. Voor commissarissen wordt tevens gekeken naar de rol en bijdrage in het team.

Autoriteit woningcorporaties

Sinds het ingaan van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 zijn woningcorporaties verplicht om bij voorgenomen (her)benoemingen van bestuurders en commissarissen een fit en proper test te doen. Onze fit en proper test (geschiktheidstoets) is conform de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties ingericht.

Voor meer informatie

Wilt u meer informatie over onze fit en proper test? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze consultants staan u graag te woord om onze visie en aanpak nader toe te lichten.

T: 035 – 543 00 88
E: info@erly.nl