Anoeska GuddenVolkshuisvesting is in beweging en bevindt zich in een ontwikkelfase waarbij zij volop bezig is om richting en invulling te geven aan een nieuwe organisatie. Om de visie en missie waar te maken is onlangs de inrichting van de organisatie aangepast. Hierbij is ook aandacht voor
verandering van de cultuur en een bijbehorend nieuw leiderschap die aansluiten bij de nieuwe werkelijkheid waarin corporaties moeten functioneren. Het succes van de nieuwe ontwikkelfase staat of valt met de juiste bemensing, vooral op managementniveau.

 

ERLY heeft Volkshuisvesting de afgelopen maanden intensief begeleid bij de werving van drie gedreven en energieke managers, die in staat zijn om medewerkers in de verandering mee te nemen en samen met de andere MT leden als team samen te bouwen aan de nieuwe organisatie.

Wij zijn trots dat Anoeska Gudden het managementteam van Volkshuisvesting aanvult in de functie van manager Bedrijfsvoering.

Wij wensen Anoeska veel succes in haar nieuwe functie!