Strategie- en organisatieontwikkeling

Een goede strategie en de juiste mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures

Strategie, mens en organisatie

Wij zijn ervan overtuigd dat strategie, mens en organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een goede strategie kan alleen maar succesvol zijn als deze wordt ondersteund door een passende organisatie met de juiste mensen op de goede plek. Het maken van deze koppeling tussen strategie en de juiste bemensing is het gebied waarop ERLY sinds jaar en dag succesvol is.

Strategische kernopgaven, gewenst gedrag en leiderschap en gezonde bedrijfsvoering

Organisaties staan onder toenemende druk om steeds sneller in te spelen op veranderingen. Zij moeten niet alleen continu scherp zijn en producten en diensten nog beter laten aansluiten bij de huidige tijd, maar ook moet er vaak met beperktere budgetten meer worden gedaan. ERLY begeleid organisaties om te komen tot compacte en flexibele organisaties, die wendbaar en toegerust zijn om antwoord te geven op de vraagstukken van morgen. Wij staan hierbij voor een integrale aanpak, waarbij wij de strategische kernopgaven verbinden aan gewenst gedrag en leiderschap, en een gezonde bedrijfsvoering.

Verhogen effectiviteit van organisatie

Startpunt hierbij is de strategie van een organisatie. Van daaruit worden kwaliteiten, rollen en vaardigheden die nodig zijn om de doelen te realiseren bepaald. In onze aanpak staat het ontwikkelen van mensen, teams of organisatieonderdelen centraal, met als doel het verhogen van de effectiviteit van de organisatie.

Voor meer informatie

Wilt u meer informatie over strategie- en organisatieontwikkeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze consultants staan u graag te woord om onze visie en aanpak nader toe te lichten.

T: 035 – 543 00 88
E: info@erly.nl