Isis Desumma is per 7 september 2022 benoemd als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Stek. Rogier de Lint is tevens op 7 september benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Stek.

Woonstichting Stek vormt met ruim 11.000 woningen een stevige partner in de volkshuisvesting in de Bollenstreek. De missie van Stek luidt: “Iedereen in de Bollenstreek moet goed kunnen wonen. Wij zijn er vooral voor de mensen die dat moeilijk zelf kunnen realiseren.”

Mevrouw Desumma is directeur van SWEMP, een samenwerkingsverband van vijf grote woningcorporaties op het gebied van ICT en innovatie. Ook heeft zij ervaring in het Sociaal Domein maatschappelijk ondernemer op het vlak van verandering en communicatie. Isis heeft binnen de RvC de portefeuille Bedrijfsvoering, ICT en digitalisering.

De heer De Lint is benoemd als lid RvC met profiel Vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer. Hij is al ruim 20 jaar actief op het gebied van vastgoed. Rogier werkt als afdelingshoofd bij NS Stations/ NS Vastgoed (100% dochter NS) en is verantwoordelijk voor de vastgoedtransacties en gebiedsontwikkelingen.

Wij wensen Stek, Isis Desumma en Rogier de Lint heel veel succes!

""