Referentienummer: 39202

Thuisvester
Lid Raad van Toezicht
39202

Voorzitter Raad van Toezicht

Verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van volkshuisvesting en governance vraagstukken

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Toezicht van Thuisvester zijn wij op zoek naar een verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van volkshuisvesting en governance vraagstukken
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van Thuisvester oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvT is om erop toe te zien dat Thuisvester zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvT beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en geeft de RvT gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van de Raad van Bestuur. De RvT van Thuisvester bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de raad functioneren twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvT onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties 2015.
Profiel
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
   • Bewezen bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen van een maatschappelijke organisatie;
   • Zicht en kennis heeft op governance vraagstukken en de rol van de RvT;
   •  Op de hoogte is van de recente ontwikkelingen in de sector en een duidelijke visie heeft op de volkshuisvesting;
   • Kennis en/of zicht heeft op bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
   • Kan optreden als sparringpartner van de Raad van Bestuur en overige leden RvT en daarbij in de geest van de RvT kan opereren;
   • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen;
   • Kennis of affiniteit met juridische zaken en inzicht in relevante wet-en regelgeving;
   • Over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een breed maatschappelijk netwerk beschikt;
   • Kennis en ervaring heeft met leiderschap, management en besluitvormingsprocessen in organisaties;
   • Als lid van de remuneratiecommissie visie heeft en uitvoering kan geven aan de rol van de RvT als werkgever van de Raad van Bestuur;
   • In staat is om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de raad, reflectie op de thema’s in de volkshuisvesting en voor de ontwikkeling van de organisatie.


Gelijktijdig met de werving van de nieuwe voorzitter RvT, zal ook de werving van een nieuw lid RvT worden opgestart. Gelet op de samenstelling van het team is bij voorkeur één van de twee nieuwe leden RvT een vrouw. De nieuwe voorzitter RvT is beschikbaar voor twee termijnen van vier jaar.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
thuisvester-logo
Thuisvester | Oosterhout
Thuisvester is een klantgedreven woningcorporatie met ruim 13.500 huurwoningen in de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Rucphen en Zundert in Midden- en West-Brabant. Zij biedt een betaalbaar huis aan mensen met lagere en midden inkomens. Als maatschappelijke onderneming wil Thuisvester in haar werkgebied vanuit wonen bijdragen aan een leefbare omgeving voor haar huurders, zodat zij actief deel kunnen nemen aan de samenleving. Met een vooruitstrevende aanpak werkt Thuisvester samen aan een fijne samenleving in de stad en op het platteland. Thuisvester kent gedreven medewerkers (met een totaal personeelsbestand van ca. 110 fte) en zet zich in voor tevreden klanten die kwalitatief goed wonen in een aangename woonomgeving tegen een betaalbare prijs.

Thuisvester wil herkend worden als een ondernemende, betrouwbare, betrokken, slagvaardige en transparante woningcorporatie. Een organisatie die tastbare resultaten boekt. Zij hecht aan een goede verbinding met haar belanghouders. De huurders staan voorop. In samenspraak met de gemeentebesturen draagt zij actief bij aan de realisering van het lokale woonbeleid.

Eind 2018 ontstaat er in de Raad van Toezicht van Thuisvester, op basis van het rooster van aftreden, een vacature voor voorzitter Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Thuisvester wil deze positie graag tijdig invullen. In deze profielschets wordt nadere informatie verstrekt over Thuisvester, de Raad van Toezicht en het gewenste profiel van de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)