Referentienummer: 39205

Woonpartners Midden-Holland
Voorzitter Raad van Commissarissen
39205

Voorzitter Raad van Commissarissen

Ondernemende en verbindende voorzitter met bestuurlijke ervaring

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Woonpartners Midden-Holland  zijn wij op zoek naar een ondernemende en verbindende voorzitter met bestuurlijke ervaring
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Woonpartners Midden-Holland oefent toezicht uit op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Woonpartners zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

De RvC van Woonpartners Midden-Holland bestaat uit vijf leden. Binnen de RvC functioneren twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van de huurders. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2015.

De RvC oefent haar taak uit als eenheid. Er wordt derhalve een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de RvC. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De RvC streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, opleiding en overige competenties.
Profiel
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • Als ondernemende en verbindende voorzitter ‘nieuwe stijl’ kennis en oog heeft voor boardroom dynamics en daar goed richting en sturing aan kan geven;
  • Aantoonbare bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen;
  • Kennis en/of zicht heeft op bestuurlijke besluitvormingsprocessen en in staat is als voorzitter vergaderingen snel en efficiënt te laten verlopen;
  • Kennis en ervaring heeft met leiderschap, management en besluitvormingsprocessen in organisatie;
  • Zicht en kennis heeft op governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder;
  • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bekend is met maatschappelijke verhoudingen;
  • Als lid van de remuneratiecommissie visie heeft en uitvoering kan geven aan de rol van de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder;
  • In staat om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen in relatie tot de opgave;
  • In staat is om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de RvC, reflectie op strategische thema’s en thema’s voor de ontwikkeling van de organisatie;
  • De nieuwe voorzitter RvC is flexibel en beschikt over voldoende tijd en is beschikbaar voor twee termijnen van vier jaar.
 
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
logo woonparnters
Woonpartners Midden-Holland | Waddinxveen
Woonpartners Midden-Holland is een betrokken woningcorporatie met een gevarieerd woningbestand van ruim 8.500 verhuureenheden, actief in de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Zuidplas en Alphen aan den Rijn. Zij is een marktgerichte woningcorporatie zonder winstoogmerk en voelt zich medeverantwoordelijk voor het woonplezier van haar klanten. Dit betekent dat zij zich voortdurend wil inzetten voor betaalbare en prettige woningen in aantrekkelijke en leefbare wijken. Zowel op het gebied van dienstverlening en leefomgeving streeft de organisatie naar het leveren van hoge kwaliteit.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)