Referentienummer: 48255

Voorzitter Provinciale Raad Gezondheid Brabant / Lid Bestuur Stichting BrabantAdvies
48255

Voorzitter Provinciale Raad Gezondheid Brabant / Lid Bestuur Stichting BrabantAdvies

Verbindend boegbeeld met integrale visie op gezondheid en leefbaarheid

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Provinciale Raad Gezondheid zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter, die tevens lid is van het College van Overleg c.q. het bestuur van BrabantAdvies. De voorzitter zal benoemd worden door het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De benoeming is voor een termijn van vier jaar.
De Provinciale Raad Gezondheid
De focus in de advisering van de Provinciale Raad Gezondheid ligt de komende jaren op een gezond Brabant en vitale gemeenschappen. Lokaal, regionaal en landelijk maar ook op mondiaal niveau staat onze Brabantse samenleving voor nieuwe kansen én bedreigingen voor gezondheid en leefbaarheid. Er liggen gezondheidsuitdagingen rond bijvoorbeeld water, milieu, luchtkwaliteit, voedselzekerheid, sociale ongelijkheid, vergrijzing, veiligheid en rechtsorde. Deze uitdagingen raken veel van de bestaande provinciale beleidsterreinen. De vraag dient zich aan hoe gezondheid vanuit een strategisch en integraler perspectief kan worden benaderd, en wat daarbij de regionale handelingsperspectieven zijn. Hier ligt ook een strategische ontwikkelvraagstuk voor de Provinciale Raad Gezondheid.
Taken
 • Leiding geven aan vergaderingen, technisch maar met name inhoudelijk strategisch en verbindend;
 • Medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van BrabantAdvies en voor de Provinciale Raad Gezondheid in het bijzonder en weet daarbij ook de ervaring en expertise in de raad aan te wenden;
 • Extern representeren en vertegenwoordigen van de Provinciale Raad Gezondheid/BrabantAdvies;
 • Onderhouden van contacten met de provincie en andere relevante partijen;
 • Deel uit maken van het College van Overleg c.q. het bestuur van BrabantAdvies, waarin ook de andere voorzitters van de adviesraden vertegenwoordigd zijn. Zoekt binnen het CvO en de setting van de vier raden actief naar verbindingen met de andere raden om de integraliteit van de advisering te versterken.
Profiel
 • Is een boegbeeld, gezaghebbende persoonlijkheid door kennis, ervaring en netwerk;
 • Heeft een public health/gezondheidsachtergrond en kennis van zoönose (humaan/veterinair);
 • Heeft een eigentijdse oriëntatie en visie op (positieve) gezondheid en leefbaarheid, de impact van gezondheid op de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Brabant en een brede blik naar andere domeinen (integraliteit);
 • Heeft gevoel voor sociaal-maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Is een vernieuwende denker met een vernieuwende stijl;
 • Is een bruggenbouwer en verbinder en heeft een ruim relevant Brabants en landelijk netwerk;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met en voelt zich betrokken bij de Brabantse ontwikkelingen en sociaal-maatschappelijk en gezondheidsvraagstukken.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
Logo 1
BrabantAdvies
BrabantAdvies is het onafhankelijk provinciaal advieshuis voor complexe vraagstukken op de afzonderlijke en gecombineerde domeinen gezondheid, omgeving, economie en de toekomst van Brabant. BrabantAdvies herbergt vier onafhankelijke adviesraden:

 
 • De Provinciale Raad Gezondheid Brabant
 • De Provinciale Raad voor de Leefomgeving
 • De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant
 • De Raad van Young Professionals Brabant
 

De raden signaleren relevante ontwikkelingen en houden Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant scherp in de uitvoering van hun taken. BrabantAdvies doet dit door onafhankelijk, gevraagd én op eigen initiatief advies te geven en levert hiermee een bijdrage aan de onderbouwing van het beleid en de politieke keuzes. De adviezen gaan over onderwerpen die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de kerntaken van de provincie.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)