Referentienummer: 39204

Woningbouwstichting Cothen
Lid Raad van Toezicht
39204

Lid Raad van Toezicht

Betrokken toezichthouder met kennis van vastgoed voor sterk lokaal verankerde woningcorporatie

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Toezicht van Woningbouwstichting Cothen zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met kennis van vastgoed
Raad van Toezicht
De RvT van Woningbouwstichting Cothen oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvT is om erop toe te zien dat Woningbouwstichting Cothen zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvT beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvT gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De RvT is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

De RvT van Woningbouwstichting Cothen bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvT onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.

Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvT goed worden vervuld, wordt voor elk nieuw lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast wordt een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.
Profiel
Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvT zoeken wij een betrokken toezichthouder op voordracht van de huurders met kennis en ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer.

Wij zoeken een lid RvC die:
 • Kennis en ervaring heeft op het gebied van vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer en duurzaamheid;
 • Betrokken is bij maatschappelijke ontwikkelingen en het vermogen heeft deze te vertalen in opgaven voor deze kleine corporatie;
 • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed;
 • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
 • Beschikt over kennis van strategisch vastgoedbeleid en weet deze te vertalen naar strategische keuzes en opgaven voor de complexen van Woningbouwstichting Cothen;
 • Kennis en het vermogen investeringen te beoordelen op risico’s m.b.t. de woningmarkt in het werkgebied en de financiële haalbaarheid;
 • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed;
 • Betrokken is bij maatschappelijke ontwikkelingen en een duidelijke affiniteit heeft met de huurders;
 • Visie heeft op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie en in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen;
 • Ervaring heeft met bewonersparticipatie en de huurdersinvalshoek weet te bewaken;
 • Affiniteit heeft met het dorpse karakter en omvang van de organisatie.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
logo 2
Woningbouwstichting Cothen | Cothen
Woningbouwstichting Cothen is een lokaal sterk verankerde woningcorporatie met ruim 300 verhuureenheden, die haar bezit in de kern van Cothen heeft gecentreerd. Behalve woningen bezit Woningbouwstichting Cothen ook een bedrijfsruimte (winkelvoorziening) en maatschappelijk vastgoed (dienstencentrum voor o.a. een apotheek, huisarts en fysiotherapie). Als kleine corporatie staat zij dicht bij haar huurders en geeft zij op enthousiaste wijze invulling aan haar taak.

De woningcorporatie zet zich in om in Cothen, een dorp in de gemeente Wijk bij Duurstede, betaalbare woningen te bouwen en te onderhouden om hiermee goed wonen mogelijk te maken voor haar huurders. Zij is één van de twee woningcorporaties binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. De regio speelt een belangrijke rol in de beleidsoriëntatie van Woningbouwstichting Cothen en als kleine woningcorporatie staat zij dicht bij de bewoners van Cothen. Door de band met de bewoners weet zij wat er speelt in het dorp en kan zij optimale toegevoegde waarde bieden voor de dorpskern. Naast haar primaire doelgroep, heeft Woningbouwstichting Cothen extra aandacht voor ouderen en jongeren in de gemeente. Zij wil voor ouderen een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig blijven wonen, voor jongeren wil zij een bijdrage leveren om hen te behouden in het dorp. Woningbouwstichting Cothen heeft de afgelopen jaren veel nieuwe woningen gerealiseerd voor starters en ouderen.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)