Referentienummer: 39203

Thuisvester
Lid Raad van Toezicht
39203

Lid Raad van Toezicht

Betrokken toezichthouder met bestuurlijke ervaring en kennis van vastgoed

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Toezicht van Thuisvester zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met bestuurlijke ervaring en kennis van vastgoed
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van Thuisvester oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvT is om erop toe te zien dat Thuisvester zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvT beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en geeft de RvT gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van de Raad van Bestuur. De RvT van Thuisvester bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de raad functioneren twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvT onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties 2015.
Profiel
  Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • Bewezen bestuurlijke of toezichthoudende ervaring heeft en op de hoogte is van de recente ontwikkelingen in de sector en kennis heeft van vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer;
  • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
  • Kennis heeft op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en asset- en propertymanagement;
  • Inzicht heeft in de werking van de regionale en lokale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor de corporatie;
  • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw;
  • Visie heeft op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie en in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen;
  • Een brug kan slaan vanuit commerciële kennis en ervaring naar maatschappelijk vastgoedbeheer, projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling;
  • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed, onder andere m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid, etc.


Gelijktijdig met de werving van het nieuwe lid RvT, zal ook de werving van een nieuwe voorzitter RvT worden opgestart. Gelet op de samenstelling van het team is bij voorkeur één van de twee nieuwe leden RvT een vrouw.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
thuisvester-logo
Thuisvester | Oosterhout
Thuisvester is een klantgedreven woningcorporatie met ruim 13.500 huurwoningen in de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Rucphen en Zundert in Midden- en West-Brabant. Zij biedt een betaalbaar huis aan mensen met lagere en midden inkomens. Als maatschappelijke onderneming wil Thuisvester in haar werkgebied vanuit wonen bijdragen aan een leefbare omgeving voor haar huurders, zodat zij actief deel kunnen nemen aan de samenleving. Met een vooruitstrevende aanpak werkt Thuisvester samen aan een fijne samenleving in de stad en op het platteland. Thuisvester kent gedreven medewerkers (met een totaal personeelsbestand van ca. 110 fte) en zet zich in voor tevreden klanten die kwalitatief goed wonen in een aangename woonomgeving tegen een betaalbare prijs.

Thuisvester wil herkend worden als een ondernemende, betrouwbare, betrokken, slagvaardige en transparante woningcorporatie. Een organisatie die tastbare resultaten boekt. Zij hecht aan een goede verbinding met haar belanghouders. De huurders staan voorop. In samenspraak met de gemeentebesturen draagt zij actief bij aan de realisering van het lokale woonbeleid.

Eind 2018 ontstaat er in de Raad van Toezicht van Thuisvester, op basis van het rooster van aftreden, een vacature voor voorzitter Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Thuisvester wil deze positie graag tijdig invullen. In deze profielschets wordt nadere informatie verstrekt over Thuisvester, de Raad van Toezicht en het gewenste profiel van de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)