Referentienummer: 39206

Woningstichting Nieuwkoop
Lid Raad van Commissarissen
39206

Lid Raad van Commissarissen

Deskundige toezichthouder met kennis van financiën voor sterk lokaal verankerde woningcorporatie

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Nieuwkoop zijn wij op zoek naar een deskundige toezichthouder met kennis van financiën voor sterk lokaal verankerde woningcorporatie.
Raad van Commissarissen
De RvC van Woningstichting Nieuwkoop oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Woningstichting Nieuwkoop zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvC is tevens werkgever van het bestuur.

De RvC van Woningstichting Nieuwkoop bestaat momenteel uit drie leden. Binnen de raad functioneren geen vaste commissies, zoals een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie. De leden RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties en hebben integriteit, transparantie en verantwoording hoog in het vaandel. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor elk nieuw lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de RvC. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.
Profiel
Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van Woningstichting Nieuwkoop zoeken wij een deskundige toezichthouder met kennis van financiën.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
 • Ruime ervaring heeft als financieel professional;
 • Kennis van en ervaring heeft met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de organisatie;
 • Kennis heeft van en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels;
 • In staat is om investeringsbeslissingen te beoordelen;
 • Kennis heeft van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, w.o. risicomanagement;
 • Kennis heeft van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • Kennis en inzicht heeft in informatie-en communicatietechnologie;
 • Vanuit de RvC het contact met de accountant kan onderhouden;
 • Een goed klankbord kan zijn voor de directeur-bestuurder en door de cijfers heen weet te kijken;
 • Enige juridische kennis is een pré;
 • Affiniteit heeft met het dorpse karakter en omvang van de organisatie.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
WSN Vlakjeslogo def okt 03
Woningstichting Nieuwkoop | Nieuwkoop
Woningstichting Nieuwkoop (WSN) beheert en verhuurt ruim 1200 eenheden in de kernen Nieuwkoop, Noorden, Nieuwveen en Woerdense Verlaat van de Gemeente Nieuwkoop. Naast eengezinswoningen, verhuurt WSN ook portiekwoningen, grondgebonden seniorenwoningen, appartementen en maatschappelijk vastgoed.

WSN biedt betaalbaar, passend en duurzaam wonen en werkt actief samen aan het vitaal maken en houden van Nieuwkoop. WSN is sterk lokaal verankerd en werkt nauw samen met lokale stakeholders en corporaties in de regio.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)