Referentienummer: 39192

WBO Wonen
Lid Raad van Commissarissen
39192

Lid Raad van Commissarissen 

Ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en juridische zaken

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van WBO Wonen zijn wij op zoek naar een ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en juridische zaken
De Raad van Commissarissen
De RvC heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de directeur-bestuurder, integriteit en de algemene gang van zaken binnen WBO Wonen. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat WBO Wonen zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder. De RvC van WBO Wonen bestaat momenteel uit vijf leden. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor het nieuwe lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.
Profiel
Ter aanvulling op de deskundigheden van de huidige leden van de Raad van Commissarissen zijn wij voor WBO Wonen op zoek naar een ervaren toezichthouder die als bestuurder in bij voorkeur het maatschappelijk middenveld ruime ervaring heeft op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en juridische zaken. Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • Bewezen bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur opgedaan als bestuurder dan wel lid Raad van Toezicht van een maatschappelijke organisatie;
  • Kennis en/of zicht heeft op bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
  • Vanuit bestuurlijke ervaring kennis heeft van bedrijfsvoering, financiën, en management in organisaties en bijvoorkeur een bedrijfskundige achtergrond;
  • Kennis en inzicht heeft van financieel-economische vraagstukken en de financiële continuïteit van een organisatie;
  • Zicht en kennis heeft op governance vraagstukken en de rol van de RvC;
  • Kennis heeft van relevante wet- en regelgeving en inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
  • In staat is de rol en het functioneren van de interne compliance functie te beoordelen en in staat om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de raad;
  • Over politiek-bestuurlijke sensitiviteit beschikt en een brede maatschappelijke belangstelling;
  • Bijvoorkeur affiniteit met de regio.
Reactie en procedure
Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen van WBO Wonen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39192 Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van WBO Wonen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.
Deze procedure is gesloten
header_logo
WBO Wonen | Oldenzaal
WBO Wonen is een betrokken en maatschappelijk ondernemende organisatie met circa 4.000 huurwoningen in de gemeente Oldenzaal. WBO Wonen vindt dat betaalbaar en plezierig wonen ook voor mensen met een bescheiden inkomen bereikbaar moet zijn en vindt het belangrijk dat het wonen voor haar huurders betaalbaar blijft. Daarbij zet WBO Wonen met het verduurzamen van de woningen ook in op betaalbare woonlasten. WBO Wonen werkt nauw samen met haar huurders, partners en belanghouders. Samen met hen zet zij zich in voor een plezierige, nette en veilige buurt.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)