Referentienummer: 39215

Plavei
Lid Raad van Commissarissen (Vastgoed)
39215

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met brede kennis van vastgoed

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Plavei, een compacte woningcorporatie met circa 40 medewerkers en ruim 4000 wooneenheden, voornamelijk in de gemeente Montferland, zoekt ERLY een betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met brede kennis van vastgoed
Huurdersverenigingen Bergh en De Schakel
Woningcorporatie Plavei heeft twee huurdersverenigingen, te weten: Huurdersvereniging Bergh en Huurdersbelangenvereniging De Schakel. Samen behartigen beide huurdersverenigingen de belangen van de huurders ten opzichte van Plavei. Zij komen onder meer op voor goede betaalbare woningen, het bevorderen van de leefbaarheid, welzijn en een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. De huurdersverenigingen kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan Plavei. Er is regelmatig overleg tussen Plavei en de huurdersverenigingen.
Raad van Commissarissen
De RvC van Plavei bestaat uit vijf leden en opereert als een collegiaal team. Twee van de vijf leden zijn benoemd op een voordracht zetel van de huurders. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Plavei. De RvC staat daarnaast de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Eveneens staat het de directeur-bestuurder vrij om de RvC over een onderwerp advies te vragen. De RvC handelt op basis van haar bevoegdheden, zoals onder meer het toezicht op de strategische doelstellingen, prestaties, werkgeversrol, klankbordfunctie en de besturing.

De RvC kent een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een volkshuisvestingcommissie. Elk lid van de RvC heeft de verantwoordelijkheid om onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming en hun taken uit te voeren. De RvC is zodanig samengesteld dat deze zo onafhankelijkheid mogelijk is.
Profiel
Voor de zetel op voordracht van de huurdersverenigingen zijn wij op zoek naar een betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor toegankelijk en benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn.

Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC die:
  • Bewezen kennis en ervaring heeft op het gebied van vastgoed en volkshuisvesting;
  • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en de samenwerking met marktpartijen;
  • Inzicht heeft in de werking van de regionale en lokale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor Plavei;
  • Kennis heeft van vastgoed financiën en investeringsbeslissingen zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
  • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
  • Brede maatschappelijke belangstelling heeft en kennis of visie heeft op ontwikkelingen in de volkshuisvestingssector;
  • Bestuurlijke kennis en ervaring heeft van het maatschappelijk en politiek speelveld, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;
  • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt, begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben en zich kan inleven in de omstandigheden van de primaire doelgroep;
  • Brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur woonachtig is in of bekend is met de regio en/of het werkgebied van Plavei.
Reactie en procedure
Denkt u op basis van de profielschets een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC bij Plavei? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl ref. nr. 39215 (profiel vastgoed/op voordracht huurders). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid RvC van Plavei zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
Logo
Plavei | Didam
Plavei is een compacte woningcorporatie met circa 40 medewerkers en ruim 4000 wooneenheden, voornamelijk in de gemeente Montferland. De visie van Plavei is het bieden van betaalbaar en plezierig wonen in een duurzame, kansrijke en leefbare omgeving, nu en in de toekomst. Dit bereikt zij door een efficiënte en transparante bedrijfsvoering en goede samenwerking met huurders en samenwerkingspartners. Plavei vindt dat er voor iedereen in de samenleving een plek moet zijn om te kunnen wonen. Plavei stelt de woonbehoeften van haar klanten centraal en biedt daarbij een goede basis dienstverlening. Plavei is lokaal geworteld en is er primair voor de minst draagkrachtige groepen in de samenleving.

Plavei is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen Laris Wonen en Diensten uit Didam en Woningstichting Bergh uit 's-Heerenberg. Plavei wil een vooruitstrevende woningcorporatie zijn. Zij heeft een modern organisatiemodel waarbij de klant bovenaan staat. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie en binnen de organisatie wordt gewerkt met zelfsturende teams. De komende jaren investeert Plavei fors in haar woningvoorraad. Zij wil daarmee haar vastgoedportefeuille verjongen en passend maken voor de huurder van de toekomst.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)