Referentienummer: 39224

De Woningstichting
Lid Raad van Commissarissen
39224

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met visie op sociale innovatie en duurzaamheid

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Woningstichting, een klantgerichte woningcorporatie in Wageningen, zoekt ERLY een betrokken toezichthouder met visie op sociale innovatie en duurzaamheid.
Raad van Commissarissen
De RvC heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de directeur-bestuurder, integriteit en de algemene gang van zaken binnen de Woningstichting. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat de Woningstichting zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

De RvC van de Woningstichting bestaat uit vijf leden. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Governancecode Woningcorporaties.  
Profiel
Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC die:
  • Op de hoogte is van ontwikkelingen in het sociaal domein en een vernieuwende visie heeft op sociale innovatie en de rol van een corporatie;
  • Bekend is met de ontwikkelingen in het werkgebied van de Woningstichting en beschikt over een strategische visie op de sociale verhuurmarkt en de maatschappelijke opgaven in dit werkgebied;
  • Een lange termijnvisie heeft op de portefeuillestrategie en deze weet te vertalen naar de opgaven voor de Woningstichting;
  • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
  • Heeft een brede kennis van juridische vraagstukken en een duidelijke visie op toezicht, compliance en governance;
  • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en binding met de regio en het werkgebied van de Woningstichting.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
woningstichting logo
De Woningstichting | Wageningen
De Woningstichting is gevestigd in Wageningen. Met bijna 5.100 woningen (dat is bijna de helft van alle woningen in de stad) en 700 andere verhuureenheden is de Woningstichting de grootste verhuurder in Wageningen. Met haar koers kijkt ze nadrukkelijk naar haar opgaven als corporatie. De missie is: ‘Samen thuis in de buurt’. De Woningstichting beheert en bouwt betaalbare en duurzame woningen voor mensen die door inkomen of andere omstandigheden moeilijk in hun huisvesting kunnen voorzien. De Woningstichting biedt een thuis voor haar bewoners in de buurt, een plek waar men prettig woont. Ze is zich bewust van haar maatschappelijke opgaven en pakt deze samen op met bewoners, gemeente en netwerkpartners. Door samenwerking ontstaan vindingrijke oplossingen en initiatieven die draagvlak hebben en bijdragen aan fijne buurten in de stad.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)