Referentienummer: 39213

Woningstichting Nijkerk
Lid Raad van Commissarissen
39213

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met kennis en ervaring op het gebied van vastgoed

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Nijkerk zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met kennis en ervaring op het gebied van vastgoed
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Nijkerk heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming(en). De RvC staat daarnaast de directeur-bestuurder met raad ter zijde en is de werkgever van de directeur-bestuurder. De RvC richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de woningcorporatie betrokkenen af. De RvC is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren.

De RvC van WSN bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De RvC van WSN kent twee commissies, de remuneratiecommissie en de auditcommissie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.
Profiel
Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC die:
  • Bewezen kennis en ervaring heeft op het gebied van vastgoed, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening;
  • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en de samenwerking met marktpartijen;
  • Een brug kan slaan vanuit commerciële kennis en ervaring naar maatschappelijk vastgoedbeheer en projectontwikkeling;
  • Inzicht heeft in de werking van de regionale en lokale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor WSN;
  • Kennis heeft van vastgoed financiën en investeringsbeslissingen zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
  • Beschikt over kennis van strategisch portefeuillebeleid (transitie van de vastgoedportefeuille) en weet deze te vertalen naar strategische keuzes en opgaven voor de complexen van WSN;
  • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
  • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en kennis of visie heeft op ontwikkelingen in de volkshuisvestingssector;
  • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed, onder andere m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid, etc.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
1_jpg_copy3
Woningstichting Nijkerk | Nijkerk
WSN is een betrokken woningcorporatie met stevige wortels in Nijkerk. Circa 30 fte medewerkers werken hard aan het bouwen, verhuren en onderhouden van ruim 3.500 huurwoningen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Dat is bijna een kwart van alle woningen in de gemeente Nijkerk!

Het is haar missie om mensen een thuis te bieden in Nijkerk die hier niet zelfstandig in kunnen voorzien. Ook zet zij zich ervoor in om haar huurder een prettige woonbeleving te bieden.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)