Referentienummer: 39212

Rhenam Wonen
Lid Raad van Commissarissen
39212

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met kennis van ICT

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Rhenam Wonen zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met kennis van ICT 
Huurdersorganisatie REA en Huurdersplatform Amerongen en omstreken
Rhenam Wonen heeft twee huurdersorganisaties, te weten: Huurdersorganisatie REA en Huurdersplatform Amerongen en omstreken. Beide organisaties behartigen het algemene belang van alle huurders van Rhenam Wonen. De huurdersorganisaties komen onder andere op voor goede en betaalbare woningen en een veilige, aantrekkelijke woonomgeving. Ieder jaar maken zij daarover prestatieafspraken met de gemeenten en met Rhenam Wonen.

Eind 2018 ontstaat er in de Raad van Commissarissen (RvC) van Rhenam Wonen, op basis van het rooster van aftreden, een vacature voor lid RvC op voordracht van de huurders. In deze profielschets treft u nadere informatie over Rhenam Wonen, de huurdersorganisaties, de RvC en het gewenste profiel van het nieuwe lid RvC op voordracht van de huurders. Daar het gaat om een bindende voordracht zullen de huurdersorganisaties en de RvC van Rhenam Wonen in deze procedure gezamenlijk optrekken.
Raad van Commissarissen
De RvC oefent toezicht uit op de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken van de woningcorporatie, treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder en gaat daarbij uit van de principes van ‘’Good Governance”.

De RvC streeft bij haar samenstelling naar een mix van deskundigheden. De RvC van Rhenam Wonen bestaat uit vijf leden, die voor een periode van vier jaar worden benoemd en daarna nog eenmaal kunnen worden herbenoemd. Twee leden worden benoemd op bindende voordracht van de huurdersvertegenwoordiging. De RvC kent twee interne commissies; een auditcommissie en een selectie-en remuneratiecommissie.

De governance structuur is ingericht op basis van de Governance Code Woningcorporaties. Deze code stelt normen voor onder andere goed bestuur en toezicht, externe verantwoording en financiële beheersing. De directeur-bestuurder en de RvC verantwoorden zich via het jaarverslag, onder meer over het onderwerp governance.

De RvC maakt gebruik van het reglement Raad van Commissarissen en van de statuten van de stichting als basis van het eigen functioneren. Naast de reguliere vergaderingen vindt jaarlijks een themabijeenkomst plaats. Via de huurderscommissarissen wordt overleg gevoerd met de huurdersbelangenorganisaties. Periodiek evalueert de RvC via een zelfevaluatie haar samenstelling en functioneren.

Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Hij/zij heeft oog voor de belangen van de huurders en heeft interesse in de verschillende doelgroepen van Rhenam Wonen. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om een open relatie met de huurdersvertegenwoordiging te onderhouden en is in staat om te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd.
Profiel
Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC die:
  • Op de hoogte is van recente ontwikkelingen in de corporatiesector en een duidelijke visie heeft op de volkshuisvesting en dit weet te vertalen naar de organisatie;
  • Betrokken is bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijke veld goed weet te duiden;
  • Kennis en inzicht heeft van de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT);
  • Oog heeft voor alle digitale veranderingen en de implicaties daarvoor voor de woningcorporatie;
  • Kennis heeft op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw, duurzaamheid en de te nemen energetische maatregelen;
  • Kennis heeft van de regionale en lokale woningmarkt en de bijbehorende opgaven voor Rhenam Wonen in relatie tot de doelgroep;
  • Kennis en ervaring heeft met het maatschappelijk en politiek speelveld, zowel regionaal als lokaal;
  • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
  • Bij voorkeur lokale of regionale binding heeft.
Reactie en procedure
Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC op voordracht van de huurders bij Rhenam Wonen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. mr. drs. Tristan Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39212. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid RvC op voordracht van de huurders bij Rhenam Wonen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Gelet op de zomervakantie vernemen we graag uw beschikbaarheid in de maanden juli en augustus voor eventuele gesprekken in het kader van de voorselectie. De gesprekken met de selectiecommissie zullen plaatsvinden in september. De selectiecommissie zal bestaan uit een afvaardiging van de Huurdersorganisatie REA, Huurdersplatform Amerongen en omstreken en een afvaardiging van de RvC.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
logo
Rhenam Wonen | Rhenen
Rhenam Wonen is een professionele resultaat- en klantgerichte woningcorporatie met ruim 2.700 woningen in de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. Rhenam Wonen is het resultaat van een fusie in 2016 tussen de Rhenense Woningstichting en Woningstichting Amerongen. Rhenam Wonen profileert zich als een daadkrachtige organisatie, waar professionaliteit, efficiency, kwaliteit en klantgerichtheid belangrijke waarden zijn. De 25 medewerkers kenmerken zich door hun sterke loyaliteit, binding en betrokkenheid.

Rhenam Wonen is als maatschappelijk ondernemer een professionele leverancier van kwalitatief goed, betaalbaar, energiezuinig en passend wonen in een prettige woonomgeving. Haar kracht ligt in het realiseren en beheren van duurzaam en betaalbaar sociaal vastgoed met het accent op het individu. Rhenam Wonen zet zich in voor mensen die moeilijk op eigen kracht in woonruimte kunnen voorzien.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)