Referentienummer: 85314

Woningstichting Nieuwkoop
Directeur-bestuurder
85314

Directeur-bestuurder

Hands-on bestuurder die richting kan geven aan toekomst van sterk lokaal verankerde corporatie

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Woningstichting Nieuwkoop, een kleine slagvaardige organisatie met een hoge kwaliteit van dienstverlening, zoekt ERLY een hands-on bestuurder die richting kan geven aan toekomst van sterk lokaal verankerde corporatie
Profiel
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van het beleid van de corporatie en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Hij/zij levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en draagt als boegbeeld zorg voor de externe vertegenwoordiging van de organisatie bij de gemeente, de huurdersbelangenvereniging, collega woningcorporaties en overige stakeholders in de regio.

Gelet op de opgaven waar WSN voor staat, zoeken wij een directeur-bestuurder die de volgende kwaliteiten heeft:
 • Is als meewerkend voorman/vrouw goed in staat op inspirerende wijze leiding te geven aan een relatief kleine organisatie; weet daarbij mensen te motiveren en geeft hen de ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen en met voorstellen te komen;
 • Weet zowel op strategisch als operationeel niveau goed te schakelen; is hands-on en vindt het leuk om ook zelf aan werkzaamheden uitvoering te geven;
 • Heeft brede kennis van, en een visie op, de volkshuisvesting en de rol van woningcorporaties; beseft wat de huidige tijdsgeest vraagt van een corporatie en een directeur-bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld;
 • Heeft oog voor het dorpse karakter van Nieuwkoop en de sterke lokale verankering; weet daarbij goede contacten te onderhouden met de huurdersorganisatie en de andere maatschappelijke partners;
 • Weet als cultuurdrager mensen mee te nemen; is verbindend en weet vertrouwen te geven; is een goede sparringpartner voor de MT-leden;
 • De directeur-bestuurder is een maatschappelijk ondernemer met een bedrijfsmatige instelling. Hij/zij heeft een hoog kostenbewustzijn;
 • Weet nieuwe ontwikkelingen in de volkshuisvestingssector goed te vertalen naar gevolgen en opgaven voor WSN en haar lokale situatie; weet daarbij onder meer richting te geven aan de vastgoed-en duurzaamheidsopgave van WSN;
 • Zorgt voor optimale dienstverlening aan huurders en voor nieuwe initiatieven die aansluiten bij de rol van de corporatie;
 • Kan zich inleven in de problematiek van huurders en belanghouders, is betrokken en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Heeft oog voor de balans tussen maatschappelijk en financieel rendement; weegt daarbij kansen en risico’s tijdig af en draagt zorg voor de financiële continuïteit van de organisatie;
 • Is in staat om zowel intern als extern als boegbeeld op alle niveaus gemakkelijk vertrouwen en draagvlak te creëren; weet daarbij de samenwerking met de gemeente, huurdersbelangenvereniging, woningcorporaties en andere stakeholders verder te intensiveren;
 • Heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en onderlinge verhoudingen, heeft affiniteit met het dorpse karakter van Nieuwkoop en weet zich snel de lokale situatie eigen te maken.
Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime managementervaring en kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting;
 • Bij voorkeur ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer;
 • Brede maatschappelijke ervaring op het gebied van wonen-en zorg en betrokkenheid met de huurders en de maatschappelijke doelen van WSN;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Kennis op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en risicomanagement;
 • Ervaring in samenwerking met sociaal maatschappelijke doelgroepen, gemeentebestuur en externe toezichthouders;
 • Inzicht in verhouding Bestuur-Raad van Commissarissen.
Competenties en persoonlijkheid
 • Is een verbindende, open en inspirerende leider; is in staat binnen een kleine organisatie mensen mee te nemen en zowel intern als extern op alle niveaus gemakkelijk vertrouwen en draagvlak te creëren;
 • Hanteert een coachende stijl van leidinggeven; legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en geeft medewerkers de ruimte en het vertrouwen;
 • Is transparant, integer en open; is makkelijk benaderbaar, mensgericht, heeft humor en weet zich goed in de ander te verplaatsen;
 • Heeft passie en affiniteit met de volkshuisvesting en de maatschappelijke doelen, heeft hart voor de huurders;
 • Stuurt aan op resultaten en heeft een goed bedrijfseconomisch inzicht;
 • Is betrouwbaar en resultaatgericht; spreekt mensen aan op verantwoordelijkheden en komt ook zelf zijn/haar afspraken na;
 • Is besluitvaardig, daadkrachtig, durft beslissingen te nemen en knopen door te hakken;
 • Heeft een ondernemende en resultaatgerichte instelling; gaat nieuwe opgaven niet uit de weg en heeft daarbij gevoel voor kansen voor de organisatie;
 • Beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage).
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
WSN Vlakjeslogo def okt 03
Woningstichting Nieuwkoop| Nieuwkoop
Woningstichting Nieuwkoop (WSN) beheert en verhuurt ruim 1200 eenheden in de kernen Nieuwkoop, Noorden, Nieuwveen en Woerdense Verlaat van de Gemeente Nieuwkoop. Naast eengezinswoningen, verhuurt WSN ook portiekwoningen, grondgebonden seniorenwoningen, appartementen en maatschappelijk vastgoed.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)