ERLY heeft de werving begeleid van de nieuwe Raad van Comissarissen van de BOM in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De heer drs. Jan Hommen is de nieuwe president-commissaris van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Lees hieronder het persbericht van BOM Holding B.V.


Persbericht

Drs. Jan Hommen nieuwe president-commissaris Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

BOM Holding B.V. (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) heeft een nieuwe Raad van Commissarissen. J.H.M (Jan) Hommen, momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van ING Groep, treedt 1 oktober a.s. aan als president-commissaris van de BOM. De overige leden, R.G.M. (René) Penning de Vries, H. (Henk) van Dalen, G.H. (Guus) Hoefsloot en J.H.M. (Hans) Dröge beginnen op 28 juni 2013 met hun werkzaamheden voor de raad. De nieuwe samenstelling is een gevolg van de structuurwijziging die de BOM begin dit jaar heeft ondergaan.

De nieuwe holdingstructuur stelt de BOM als uitvoeringsorganisatie van de Provincie Noord-Brabant beter in staat om in nauwe afstemming met haar enige aandeelhouder (100 procent in BOM Holding) invulling te geven aan de economische uitdagingen van de komende jaren. De BOM wil op een ondernemende wijze bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken, het creëren van werkgelegenheid en het positioneren van Brabant als Europese top regio van kennis en innovatie. De nieuwe samenstelling van de RvC heeft ook de goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken, dat aandeelhouder (49,9 procent) is in de onderliggende werkmaatschappijen BOM Business Development & Foreign Investments en BOM Capital.

Groot economisch potentieel Brabant Als president-commissaris van de BOM en als geboren en getogen Brabander verwacht Jan Hommen een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan de economische structuurversterking van Brabant. ”Het potentieel in deze regio is enorm, met de aanwezigheid van hoogwaardige kennis- en maakindustrie en een sterk agro-complex. Aan ons allen de taak om dit potentieel optimaal te benutten, door gericht nieuwe en het liefst sectoroverschrijdende allianties te bevorderen. Juist dergelijke kruisbestuivingen dragen vaak de vrucht van waardevolle innovaties in zich.”

Europese top kennis- en innovatieregio’s Vanuit de Provincie is gedeputeerde Bert Pauli bijzonder ingenomen met de nieuwe RvC. ”Brabant ambieert een blijvende positie in de Europese top-5 van kennis- en innovatieregio’s. De BOM gaat daar niet alleen heel Brabant bij betrekken, maar ook andere dynamische regio ‘s. Gelet op deze nieuwe dimensie in het werk van de BOM is dit de perfecte RvC. Alle leden zijn van internationale klasse, met complementaire kennis en ervaring in alle Brabantse topsectoren en met contacten op de hoogste niveaus.’’

Bij het aantreden van de nieuwe RvC hoort ook een woord van dank aan de vertrekkende leden, te weten H.A. (Rick) Harwig, J.F.L.M.M. (John) Dagevos,  J.D. (Jan) Dijkstra, W.A.M. (Wim) Kuypers, R.L. (Ruud) Vreeman A.J.A.M. (Guust) Welten.  Hun scherpe analyses en constructieve bijdragen hebben er in geresulteerd dat de BOM als organisatie voldoende is toegerust voor de taken die haar vanuit de Provincie zijn toebedeeld.

Samenstelling Raad van Commissarissen:

J.H.M. (Jan) Hommen (1943) – president-commissaris Jan Hommen kent als vooraanstaand bestuurder een lange staat van dienst in het nationale en internationale bedrijfsleven. Gedurende zijn loopbaan heeft hij bestuursfuncties bekleed bij Alcoa, Koninklijke Philips Electronics en ING Groep. Bij de laatste fungeert hij sinds 2009 als bestuursvoorzitter. Als president-commissaris verrichtte hij toezicht bij het Maastricht Universitair Centrum, TNT, TiasNimbas Business School, Reed Elsevier en ING Groep. Jan Hommen is geboren en getogen in Brabant en heeft zowel mondiaal, landelijk als binnen Brabant een zeer uitgebreid netwerk.

C. H. (Henk) van Dalen (1952) Henk van Dalen heeft de afgelopen jaren als Chief Financial Officer (CFO) in het bestuur gezeten van bekende beursgenoteerde bedrijven (Koninklijke DSM, TNT). Sinds 2010 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur van Vimpelcom Ltd, een beursgenoteerd internationaal telecomconcern. Als toezichthouder heeft hij zitting in de RvC MacIntosh (voorzitter) en was hij tot voor kort commissaris bij NIBC Bank. Vanuit zijn tijd bij DSM heeft hij grote belangstelling voor R&D, investeringen en start-ups. Binnen de RvC brengt hij veel kennis op het gebied van bedrijfsvoering, HR, financieel management, bedrijfsfinanciering en venture capital mee.

J.H.M. (Hans) Dröge (1956) Hans Dröge trad na zijn studie farmacie in 1985 toe tot Unilever, waar hij sindsdien verschillende functies heeft bekleed. Begonnen op het Unilever Research Laboratorium in Vlaardingen en vervolgens langdurig nationaal en internationaal actief op verschillende supply chain-functies keert hij in 2009 terug in de R&D. Als Senior Vice-President R&D Operations is hij verantwoordelijk voor de wereldwijde R&D-infrastructuur en het operationaliseren van de bestaande R&D-strategie. Daarnaast is Hans Dröge als Manager Unilever Nederland verantwoordelijk voor Unilevers externe relaties met de politiek, de regering en de business community in Nederland. Hans Dröge is tevens lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en binnen dezelfde organisatie voorzitter van de Commissie Technologie en Innovatie.  Hans Dröge woont in ‘s-Hertogenbosch.

G. (Guus) Hoefsloot (1950) Guus Hoefsloot, voormalig voorzitter Raad van Bestuur van Heijmans NV, is al geruime tijd betrokken bij de BOM. Hij vervulde onder meer de functie van president-commissaris van de Brabantse Herstructureringsmaatschappij van Bedrijventerreinen (BHB), een werkmaatschappij van BOM Holding BV. Tijdens zijn loopbaan werkte hij bij AMRO en Barclays en vervulde diverse directiefuncties bij Hollandsche Beton Groep NV. Guus Hoefsloot vervult toezichthoudende functies in het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

R.G.M. (René) Penning de Vries (1954) René Penning de Vries was na verschillende R&D-functies van 2001 tot 2006 senior vice-president en CTO bij de divisie Philips Semiconductors. Na afsplitsing van deze divisie van Philips maakte hij de overstap naar NXP Nederland, waar hij van 2009 tot 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur was. Penning de Vries is momenteel voorzitter van Health Valley en de Task Force Spelregels Topsector. De ervaring van Penning de Vries ligt vooral in het aansturen van R&D en innovatie, twee werkvelden waar hij over een uitgebreid (inter)nationaal netwerk beschikt. Als voorzitter van Health Valley is hij betrokken bij innovatie en business development op het terrein van de gezondheidszorg. Ook is de heer Penning de Vries lid van de RvC van Neways, een high Tech bedrijf gevestigd in Eindhoven.

Over de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) spant zich in voor een innovatieve en veerkrachtige Brabantse economie met duurzaam concurrentievermogen binnen een globaliserende wereld. Die ambitie houdt in dat wordt toegewerkt naar een positie in de top van Europese kennis- en innovatieregio’s. Vertaald naar de praktijk van alle dag ondersteunen BOM-medewerkers als inspirator, facilitator en regisseur vernieuwende Brabantse ondernemers in hun wens nationaal en internationaal te excelleren. Waar nodig legt de BOM extra gewicht in de schaal, door zelf financieel deel te nemen (participeren) in perspectiefrijke initiatieven.