Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is het laatste half jaar veel in het nieuws. Door de grote toename van het aantal asielzoekers naar Nederland moet het COA snel huisvesting zien te organiseren om deze mensen op te kunnen vangen. ERLY begeleidt het COA bij de diverse veranderslagen binnen haar organisatie, zodat COA, ook naar de toekomst toe, goed in staat is adequaat te reageren op de sterk wisselende instroom van asielzoekers.