ERLY heeft Stadgenoot ondersteund bij de werving en selectie voor twee leden voor haar Raad van Commissarissen. Mevrouw I. Hissink en mevrouw A. Grapperhaus (op voordracht Huurdersorganisatie) hebben recent de Raad van Commissarissen van Stadgenoot versterkt.

mevrouw drs. Ingrid Hissink RC

Per 20 december 2013 is Ingrid Hissink benoemd tot commissaris in de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie van Stadgenoot. Zij volgt Jacques Noach op, die op grond van het rooster van aftreden na ruim acht jaar vertrekt uit de raad. Ingrid Hissink is verantwoordelijk voor de financiële functie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Ingrid Hissink heeft 20 jaar financiële en bedrijfskundige ervaring in het bedrijfsleven, management consulting en not-for-profit sector. Ingrid is 46 jaar en woont in Amsterdam Noord.

 mevrouw mr. drs. Amma Grapperhaus

Als partner is zij verbonden aan NGNB advocaten. Naast het algemene bestuursrecht, dat natuurlijk het procesrecht, maar ook bestuurlijke handhaving en subsidierecht omvat, beoefent Amma een aantal specialismen: omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening, monumenten, natuurbescherming), bestuursrechtelijk bouwrecht, huisvestingsrecht en onteigeningsrecht. Zij adviseert over (her)ontwikkeling van stedelijke gebieden en uitleggebieden, onteigening, gemeentelijk voorkeursrecht en voert ook procedures, als dat nodig is. Amma doceert regelmatig over haar specialismen, zowel ‘in company’ als bij erkende opleidingsinstituten. Zij zat in de redactie van de Praktijkcahiers bestuursrecht van de SDU, is actief lid van de Vereniging voor Bestuursrecht, de Vereniging voor Bouwrecht, de Vereniging voor Milieurecht, het NIROV en het IFHP. Zij is eveneens lid van de Raad van Toezicht van CASA Nederland. Amma Grapperhaus woont en werkt in Amsterdam, is gehuwd en heeft vier kinderen.

De RvC van Stadgenoot bestaat per 1 juli uit de volgende leden:
Wim Kuijken (voorzitter)
Hein Blocks (vicevoorzitter)
Kitty Roozemond
Pieter Tordoir
Willem van Leeuwen
Amma Grapperhaus
Ingrid Hissink